гривны грн

Онлайн заказы - в любое время
Звонки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Хиты продаж

Сортировать по:
Фильтр

Под заказ

Быстрый заказ

Срібна монета регулярного карбування Австралійської Співдружності номіналом в 1 шилінг 1946-го року карбування. Вага 5,65г. Діаметр 24,0 мм. Медальєри Thomas Humphrey Paget (HP), George Edward Kruger-Gray (KG). Монетний двір Перт. Тираж 1.316.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP. Рв.: AUSTRALIA SHILLING 1946. Суверен-Георг VI Віндзор, король Великобританії та Північної Ірландії, імператор Індії, глава Співдружності націй.

(Серебряная монета регулярного чекана Австралийского Содружества номиналом в 1 шиллинг 1946-го года чеканки. Вес 5,65г. Диаметр 24,0мм. Медальеры Thomas Humphrey Paget (HP), George Edward Kruger-Gray (KG). Монетный двор Перта. Тираж 1.316.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP. Рв.: AUSTRALIA SHILLING 1946. Суверен- Георг VI Виндзор, король Великобритании и Северной Ирландии, император Индии,глава Содружества наций.)

Под заказ

Быстрый заказ

Срібна монета регулярного карбування республіки Австрія номіналом в 10 шилінгів 1971-го року карбування. Вага 7,45г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Ferdinand Welz (WELZ). Монетний двір Відня. Тираж 7.320.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: REPUBLIK 
ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1971.
(Серебряная монета регулярного чекана республики Австрия номиналом в 10 шиллингов 1971-го года чеканки. Вес 7,45г. Диаметр 27,0мм. Медальер Ferdinand Welz (WELZ). Монетный двор Вены. Тираж 7.320.000экз. Гурт: рубчатый. Ав.: REPUBLIK ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1971.)

Под заказ

Быстрый заказ

Срібна монета регулярного карбування республіки Австрія номіналом в 10 шилінгів 1958-го року карбування. Вага 7,50г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Ferdinand Welz (WELZ). Монетний двір Відня. Тираж 27.280.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: REPUBLIK 
ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1958.
(Серебряная монета регулярного чекана республики Австрия номиналом в 10 шиллингов 1958-го года чеканки. Вес 7,50г. Диаметр 27,0мм. Медальер Ferdinand Welz (WELZ). Монетный двор Вены. Тираж 27.280.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: REPUBLIK ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1958.)

Под заказ

Быстрый заказ

Срібло річний набір монет регулярного карбування республіки Сан-Маріно 1973-го року карбування. У наборі монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 лір. Срібні 500 лір. Вага 11,0г. Діаметр 29,0 мм. Медальєри Guerrino Mattia Monassi (GM), Emilio Greco (Greco). Монети двір Риму (R). Тираж 290.697 прим. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: REPUBBLICA DI SAN MARINO 1973. Рв.: GRECO G.M. INC L.500.
(Серебро годовой набор монет регулярного чекана республики Сан- Марино 1973-го года чеканки. В наборе монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лир. Серебряные 500 лир. Вес 11,0г. Диаметр 29,0мм. Медальеры Guerrino Mattia Monassi (G.M.), Emilio Greco (Greco). Монетый двор Римa (R). Тираж 290.697 экз. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: REPUBBLICA DI SAN MARINO 1973. Рв.: GRECO G.M. INC L.500.)

Под заказ

Быстрый заказ

рібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Олександра Севера 225-го року н. е. Вага 3,04г. Діаметр 23,0 мм. Ав.: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, драпірований бюст Олександра Севера у лавровому вінку праворуч. Рв.: PM TR P IIII COS P P, Марс з трофеєм і списом, що йде праворуч. 13.07.
(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Александра Севера 225-го года н. э. Вес 3,04г. Диаметр 23,0 мм. Ав.: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, драпированный бюст Александра Севера в лавровом венке вправо. Рв.: PM TR P IIII COS P P, Марс с трофеем и копьем идущий вправо. 13.07.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета Народної Республіки Угорщина номіналом 200 форинтів 1977-го року карбування. 175 років 
Угорському Національному музею. Вага 28,0г. Діаметр 37,0 мм. Медальєри Róbert Csikszentmihályi (CSR), Tóth Sándor
(TS). Монетний двір Будапешта (ВР). Тираж 25.000 екз. Гурт: візерунок. Ав.: 1977 200 FORINT MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG.
Рв.: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM MCMLXXVII MDCCCII.

(Серебряная коллекционная монета Народной Республики Венгрия номиналом в 200 форинтов 1977-го года чеканки. 175 лет Венгерскому Национальному музею. Вес 28,0г. Диаметр 37,0мм. Медальеры Róbert Csikszentmihályi (CSR), Tóth Sándor (TS). Монетный двор Будапешта (ВР). Тираж 25.000 экз. Гурт: узор. Ав.: 1977 200 FORINT MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. Рв.: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM MCMLXXVII MDCCCII.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета республіки Сан-Маріно номіналом у 1000 лір 1977-го року карбування. 600 років від дня 
народження Філіппо Брунеллескі. Вага 14,6г. Діаметр 31,4 мм. Медальєри Bino Bini, Guerrino Mattia Monassi.
Монетний двір Риму (R). Тираж 80.000 екз. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: 1377 – 1977 FILIPPO DI SER BRUNELLESCO.
Рв.: L.1000 REPUBBLICA DI SAN MARINO.

(Серебряная коллекционная монета республики Сан- Марино номиналом в 1000 лир 1977-го года чеканки. 600 лет со дня рождения Филиппо Брунеллески. Вес 14,6г. Диаметр 31,4мм. Медальеры Bino Bini, Guerrino Mattia Monassi. Монетный двор Рима (R). Тираж 80.000 экз. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: 1377 - 1977 FILIPPO DI SER BRUNELLESCO. Рв.: L.1000 REPUBBLICA DI SAN MARINO.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування великого князівства Фінляндського, Російська імперія, номіналом у марку 1865-го 
року карбування. Вага 5,06г. Діаметр 24,0 мм. Монетний двір Гельсінкі-Вантаа (S). Тираж 1.673.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: KAPPALETTA NAULASTA SELWÄÄ HOPEAT. Рв.: 1 MARKKA 1865. Суверен-Александр II Романов,
імператор Всеросійський, цар Польський, великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана великого княжества Финляндского, Российская империя, номиналом в марку 1865-го года чеканки. Вес 5,06г. Диаметр 24,0мм. Монетній двор Хельсинки-Вантаа (S). Тираж 1.673.000 єкз. Гурт: рубчатый. Ав.: KAPPALETTA NAULASTA SELWÄÄ HOPEAT. Рв.: 1 MARKKA 1865. Суверен- Александр II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Литва номіналом в 5 літ 1936-го року карбування. Вага 8,91г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Juozas Zikaras (JZ). Монетний двір Каунасу. Тираж 2.612.000 прим. Гурт: TAVO GEROVĖ
TAUTOS GEROVĖ. Ав.: 1936 LIETUVA. Рв.: 5 LITAI JONAS BASANAVIČIUS.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Литва номиналом в 5 лит 1936-го года чеканки. Вес 8,91г. Диаметр 27,0мм. Медальер Juozas Zikaras (J.Z.). Монетный двор Каунаса. Тираж 2.612.000 экз. Гурт: TAVO GEROVĖ TAUTOS GEROVĖ. Ав.: 1936 LIETUVA. Рв.: 5 LITAI JONAS BASANAVIČIUS.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Пруссія номіналом в 1 рейхсталер 1814-го року карбування. 
Вага 21,77г. Діаметр 36,0 мм. Монетний двір Берліна (А). Тираж 4.803.966 прим. Гурт: візерунок. Ав.: FRIEDR.
WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN. Рв.: EIN REICHS THALER VIERZEHN EINE FEINE MARK 1814. Суверен-Фрідріх Вільгельм III
Гогенцоллерн, король Пруссії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Пруссия номиналом в 1 рейхсталер 1814-го года чеканки. Вес 21,77г. Диаметр 36,0мм. Монетный двор Берлина (А). Тираж 4.803.966 экз. Гурт: узор. Ав.: FRIEDR. WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN. Рв.: EIN REICHS THALER VIERZEHN EINE FEINE MARK 1814. Суверен- Фридрих Вильгельм III Гогенцоллерн, король Пруссии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна ювілейна монета Третього Рейху номіналом у 2 рейхсмарки 1933-го року карбування. 450 років від дня 
народження Мартіна Лютера. Вага 8,0г. Діаметр 25,0 мм. Монетний двір Мюнхена (D). Тираж 141.000 екз. Гурт: EIN
FESTE BURG IST UNSER GOTT. Ав.: 2 Reichsmark DEUTSCHES REICH. Рв.: 1483 – 1933 Martin Luther.

(Серебряная юбилейная монета Третьего Рейха номиналом в 2 рейхсмарки 1933-го года чеканки. 450 лет со дня рождения Мартина Лютера. Вес 8,0г. Диаметр 25,0мм. Монетный двор Мюнхена (D). Тираж 141.000 экз. Гурт: EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT. Ав.: 2 Reichsmark DEUTSCHES REICH. Рв.: 1483 - 1933 Martin Luther.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета (дукач) регулярного карбування Речі Посполитої номіналом у трояк (3 гроші) 1622-го року карбування. 
Вага 1,32г. Діаметр 20,0 мм. Підскарбій великий коронний Микола Данилович Сас. Монетний двір Бидгоща.
Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен-Сигизмунд III Ваза,
король Польський і великий князь Литовський.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в трояк (3 гроша) 1622-го года чеканки. Вес 1,32г. Диаметр 20,0мм. Подскарбий великий коронный Николай Данилович Сас. Монетный двор Быдгоща. Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен- Сигизмунд III Ваза, король Польский и великий князь Литовский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Речі Посполитої номіналом у трояк (3 гроші) 1622-го року карбування. 
Вага 1,39г. Діаметр 20,0 мм. Підскарбій великий коронний Микола Данилович Сас. Монетний двір Бидгоща.
Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен-Сигизмунд III Ваза,
король Польський і великий князь Литовський.

(Серебряная монета регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в трояк (3 гроша) 1622-го года чеканки. Вес 1,39г. Диаметр 20,0мм. Подскарбий великий коронный Николай Данилович Сас. Монетный двор Быдгоща. Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен- Сигизмунд III Ваза, король Польский и великий князь Литовский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування князівства Болгарія номіналом 2 лева 1882-го року карбування. Вага 9,78г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Nikolaj Formás. Санкт-Петербурзький монетний двір (СПБ). Тираж 2.000.000 екз. Гурт: Боже
пази България. Ав.: БЪЛГАРИЯ СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА. Рв.: 2 ЛЕВА 1882. Суверен-Александр I Баттенберг,
князь Болгарії.

(Серебряная монета регулярного чекана княжества Болгария номиналом в 2 лева 1882-го года чеканки. Вес 9,78г. Диаметр 27,0мм. Медальер Nikolaj Formás. Санкт- Петербургский монетный двор (СПБ). Тираж 2.000.000 экз. Гурт: Боже пази България. Ав.: БЪЛГАРИЯ СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА. Рв.: 2 ЛЕВА 1882. Суверен- Александр I Баттенберг, князь Болгарии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування князівства Болгарія номіналом 1 лев 1882-го року карбування. Вага 4,86г. 
Діаметр 23,0 мм. Медальєр Nikolaj Formás. Санкт-Петербурзький монетний двір (СПБ). Тираж 4.500.015 екз. Гурт: Боже
пази България. Ав.: БЪЛГАРИЯ СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА. Рв.: 1 ЛЕВЪ 1882. Суверен-Александр I Баттенберг,
князь Болгарії.

(Серебряная монета регулярного чекана княжества Болгария номиналом в 1 лев 1882-го года чеканки. Вес 4,86г. Диаметр 23,0мм. Медальер Nikolaj Formás. Санкт- Петербургский монетный двор (СПБ). Тираж 4.500.015 экз. Гурт: Боже пази България. Ав.: БЪЛГАРИЯ СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА. Рв.: 1 ЛЕВЪ 1882. Суверен- Александр I Баттенберг, князь Болгарии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Марокко номіналом в 1 дирхам 1960-го року карбування. Вага 6,0г. 
Діаметр 24,0 мм. Медальєр B. Guitton. Монетний двір Парижа. Тираж 33.000.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: Королівство Марокко Мухаммед V. Рв.: Один Дірхам 1 1380 1960. Суверен-Мухаммед V Алауїт, 1-й король Марокко.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Марокко номиналом в 1 дирхам 1960-го года чеканки. Вес 6,0г. Диаметр 24,0мм. Медальер B. Guitton. Монетный двор Парижа. Тираж 33.000.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: Королевство Марокко Мухаммед V. Рв.: Один Дирхам 1 1380 1960. Суверен- Мухаммед V Алауит, 1-й король Марокко.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Польща номіналом в 5 злотих 1934-го року карбування. Вага 10,90г. 
Діаметр 28,0 мм. Медальєр Antoni Madeyski. Монетний двір у Варшаві (w). Тираж 250.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: 5 ZŁOTYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA 1934. Рв.: Голова Полонії.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Польша номиналом в 5 злотых 1934-го года чеканки. Вес 10,90г. Диаметр 28,0мм. МЕдальер Antoni Madeyski. Монетный двор Варшавы (w). Тираж 250.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 5 ZŁOTYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA 1934. Рв.: Голова Полонии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Ірландської вільної держави номіналом в 1/2 крони 1928-го року карбування. 
Вага 13,84г. Діаметр 32,3 мм. Медальєр Percy Metcalfe (PM). Монетний двір Лондона. Тираж 2.160.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: SAORSTAT ÉIREANN 1928. Рв.: 2s6d LEAT COROIN PM.

(Серебряная монета регулярного чекана Ирландского свободного государства номиналом в 1/2 кроны 1928-го года чеканки. Вес 13,84г. Диаметр 32,3мм. Медальер Percy Metcalfe (PM). Монетный двор Лондона. Тираж 2.160.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: SAORSTAT ÉIREANN 1928. Рв.: 2s6d LEAT COROIN PM.)