гривні грн

Онлайн замовлення - цілодоб.
Дзвінки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Монети Нового Часу (XVІІ-XIXст)

Сортувати по:
Фільтр

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Угорщина номіналом у 20 крейцерів 1843-го року карбування. Вага 6,58г. 
Діаметр 26,0 мм. Монетний двір Кремниці (В). Тираж 2.709.000 екз. Гурт: рубчастий. 1843. Суверен-Фердинанд I Габсбург,
імператор Австрії, король Угорщини, Богемії, Хорватії, Славонії, Галіції, Лодомерії, Ломбардії, Венеції.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Венгрия номиналом в 20 крейцеров 1843-го года чеканки. Вес 6,58г. Диаметр 26,0мм. Монетный двор Кремницы (В). Тираж 2.709.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: B FERD I D G AVST IMP HVNG B REX H N V R L V D G L I A A. Рв.: 20 PATRONA HVNG S MARIA MATER DEI 1843. Суверен- Фердинанд I Габсбург, император Австрии, король Венгрии, Богемии, Хорватии, Славонии, Галиции, Лодомерии, Ломбардии и Венеции.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування великого князівства Фінляндського, Російська імперія, номіналом у 25 пенні 1916-го року 
карбування. Вага 1,25г. Діаметр 15,8 мм. Монетний двір Гельсінкі-Вантаа (S). Тираж 6.392.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: S. Рв.:
25 PENNIÄ 1916. Суверен-Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський, великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана великого княжества Финляндского, Российская империя, номиналом в 25 пенни 1916-го года чеканки. Вес 1,25г. Диаметр 15,8мм. Монетный двор Хельсинки-Вантаа (S). Тираж 6.392.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: S. Рв.: 25 PENNIÄ 1916. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом в 50 копійок 1899-го року карбування. Вага 9,75г. Діаметр 
27,0 мм. Паризький монетний двір *. Тираж 10.000.000 екз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ *. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1899 Г. Суверен- Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський,
великий князь Фінляндський.
(Серебряная монета регулярного чекана Российской империи номиналом в 50 копеек 1899-го года чеканки. Вес 9,75г. Диаметр 27,0мм. 
Парижский монетный двор *. Тираж 10.000.000 экз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ *. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ
И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1899 Г. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь
Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Угорщина, Австро-Угорська імперія, номіналом в 1 крону 1895-го року карбування. 
Вага 4,80г. Діаметр 23,0 мм. Монетний двір Кремниці (КВ). Тираж 18.544.000 екз. Гурт: BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN. Av.: FERENCZ
JÓZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR K B. Rv.: 1 KORONA 1895.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Венгрия, Австро- Венгерская империя, номиналом в 1 крону 1895-го года чеканки. Вес 4,80г. Диаметр 23,0мм. Монетный двор Кремницы (КВ). Тираж 18.544.000 экз. Гурт: BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN. Av.: FERENCZ JÓZSEF I K A CS ÉS M H S D O AP KIR K B. Rv.: 1 KORONA 1895.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом у рубль 1899-го року карбування. Вага 19,60г. Діаметр 33,6 мм. 
Брюссельський монетний двір (**). Тираж 10.000.000 екз. Гурт: Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДOЛА. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: РУБЛЬ 1899 Г. Суверен-Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський,
великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана Российской империи номиналом в рубль 1899-го года чеканки. Вес 19,60г. Диаметр 33,6мм. Брюссельский монетный двор (**). Тираж 10.000.000 экз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДOЛА. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: РУБЛЬ 1899 Г. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийкий, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Перського шахства (Ірану) номіналом у 2 крана 1322-го року хіджри (1904-го року карбування).
Вага 9,08г. Діаметр 29,0 мм. Монетний двір Тегерану. Тираж 18.108.000 прим. Гурт: гладкий. Ав.: Султан Мозафереддін-шах Каджар
Тегеран. Рв.: 2 крана 1322. Суверен-Мозафереддін-шах Каджар, 31-й шах Ірану.

(Серебряная монета регулярного чекана Персидского шахства (Ирана) номиналом в 2 крана 1322-го года хиджры (1904-го года чеканки). Вес 9,08г. Диаметр 29,0мм. Монетный двор Тегерана. Тираж 18.108.000 экз. Гурт: гладкий. Ав.: Султан Мозафереддин-шах Каджар Тегеран. Рв.: 2 крана 1322. Суверен- Мозафереддин-шах Каджар, 31-й шах Ирана.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Південно-Африканської Республіки (Трансвааль) номіналом у шилінг 1892-го року карбування. 
Вага 5,65г. Діаметр 23,7 мм. Медальєр Otto Schultz. Монетний двір Берліна (А). Тираж 129.627 прим. Гурт: рубчастий. Рв.: 1
SHILLING Z. AFRIK. REP. 1892.

(Серебряная монета регулярного чекана Южно- Африканской Республики (Трансвааль) номиналом в шиллинг 1892-го года чеканки. Вес 5,65г. Диаметр 23,7мм. Медальер Otto Schultz. Монетный двор Берлина (А). Тираж 129.627 экз. Гурт: рубчатый. Рв.: 1 SHILLING Z. AFRIK. REP. 1892.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування республіки Франція номіналом у 2 франки 1871-го року карбування. Вага 10,0г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Eugène André Oudiné. Монетний двір Парижа (А). Тираж 4.757.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, Церера (давньоримська богиня родючості). Рв.: 2 FRANCS 1871 LIBERTE EGALITE FRATERNITE.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Франция номиналом в 2 франка 1871-го года чеканки. Вес 10,0г. Диаметр 27,0мм. Медальер Eugène André Oudiné. Монетный двор Парижа (А). Тираж 4.757.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Церера (древнеримская богиня плодородия). Рв.: 2 FRANCS 1871 LIBERTE EGALITE FRATERNITE.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна ювілейна монета Австро-Угорської імперії номіналом у крону 1908-го року карбування. 60 років правління Франца Йосипа I 
Габсбурга. Вага 4,85г. Діаметр 23,0 мм. Медальєри Rudolf Marshall, R. Neuberger. Монетний двір Відня (А). Тираж 4.784.992 прим.
Гурт: VIRIBVS VNITIS. Ав.: FRANC IOS I D G IMP AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ET AP REX HVNG. Рв.: 1848 1908 1 COR DVODECIM LVSTRIS
GLORIOSE PERACTIS FJ1.

(Серебряная юбилейная монета Австро- Венгерской империи номиналом в крону 1908-го года чеканки. 60 лет правления Франца Иосифа I Габсбурга. Вес 4,85г. Диаметр 23,0мм. Медальеры Rudolf Marshall, R. Neuberger. Монетный двор Вены (А). Тираж 4.784.992 экз. Гурт: VIRIBVS VNITIS. Ав.: FRANC IOS I D G IMP AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ET AP REX HVNG. Рв.: 1848 1908 1 COR DVODECIM LVSTRIS GLORIOSE PERACTIS FJ1.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Великобританія номіналом в шилінг 1900-го року карбування. Вага 5,47г. 
Діаметр 23,59 мм. Медальєри Thomas Brock, Edward Poynter. Монетний двір Лондона. Тираж 10.938.000 екз. Гурт: рубчастий. Av.:
VICTORIA DEI BRITT REGINA FID DEF IND IMP. Rv.: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ONE SHILLING 1900. Суверен-Вікторія Ганноверська,
королева Великобританії та Ірландії, імператриця Індії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Великобритания номиналом в шиллинг 1900-го года чеканки. Вес 5,47г. Диаметр 23,59мм. Медальеры Thomas Brock, Edward Poynter. Монетный двор Лондона. Тираж 10.938.000 экз. Гурт: рубчатый. Av.: VICTORIA DEI GRA BRITT REGINA FID DEF IND IMP. Rv.: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ONE SHILLING 1900. Суверен- Виктория Ганноверская, королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна ювілейна монета королівства Пруссія номіналом у талер 1871-го року карбування. Перемога у Франко-прусській війні. 
Вага 18,52г. Діаметр 33,0 мм. Монетний двір Берліна (А). Тираж 880.000 екз. Гурт: GOTT MIT UNS. Ав.: WILHELM KOENIG VON PREUSSEN.
Рв.: SIEGES THALER 1871. Суверен-Вільгельм I Гогенцоллерн, король Пруссії, імператор Німеччини.

(Серебряная юбилейная монета королевства Пруссия номиналом в талер 1871-го года чеканки. Победа в Франко-прусской войне. Вес 18,52г. Диаметр 33,0мм. Монетный двор Берлина (А). Тираж 880.000 экз. Гурт: GOTT MIT UNS. Ав.: WILHELM KOENIG VON PREUSSEN. Рв.: SIEGES THALER 1871. Суверен- Вильгельм I Гогенцоллерн, король Пруссии, император Германии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Великобританія номіналом в шилінг 1887-го року карбування. Вага 5,37г. Діаметр 
23,59 мм. Медальєр Joseph Edgar Boehm. Монетний двір Лондона. Тираж 1.084 екз. Гурт: рубчастий. Av.: VICTORIA DEI GRATIA BRITT:
REGINA F: D:. Rv.: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 1887. Суверен-Вікторія Ганноверська, королева Великобританії та Ірландії,
імператриця Індії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Великобритания номиналом в шиллинг 1887-го года чеканки. Вес 5,37г. Диаметр 23,59мм. Медальер Joseph Edgar Boehm. Монетный двор Лондона. Тираж 1.084 экз. Гурт: рубчатый. Av.: VICTORIA DEI GRATIA BRITT:REGINA F:D:. Rv.: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 1887. Суверен- Виктория Ганноверская, королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Австро-Угорської імперії номіналом в 1 крону 1895-го року карбування. Вага 4,87г. 
Діаметр 23,0 мм. Монетний двір Відня (А). Тираж 15.115.000 прим. Гурт: VIRIBVS  VNITIS. Ав.: FRANC IOS I D G IMP AVSTR REX BOH
GAL ILL ETC ET AP REX HVNG. Рв.: 1 1895. Суверен-Франц Йосип I Габсбург, імператор Австро-Угорської імперії, король Угорщини,
король Чехії.

(Серебряная монета регулярного чекана Австро- Венгерской империи номиналом в 1 крону 1895-го года чеканки. Вес 4,87г. Диаметр 23,0мм. Монетный двор Вены (А). Тираж 15.115.000 экз. Гурт: VIRIBVS  VNITIS. Ав.: FRANC IOS I D G IMP AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ET AP REX HVNG. Рв.: 1 1895. Суверен- Франц Иосиф I Габсбург, император Австро- Венгерской империи, король Венгрии, король Чехии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом в 50 копійок 1896-го року карбування. Вага 9,51г. Діаметр 
27,0 мм. Паризький монетний двір *. Тираж 245.000 екз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ *. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1896 Г. Суверен- Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський,
великий князь Фінляндський.
(Серебряная монета регулярного чекана Российской империи номиналом в 50 копеек 1896-го года чеканки. Вес 9,51г. Диаметр 27,0мм. 
Парижский монетный двор *. Тираж 245.000 экз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ *. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ
И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1896 Г. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь
Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування вільного ганзейського міста Гамбург номіналом у шилінг 1765-го року карбування. Вага 0,85г. 
Діаметр 17,0 мм. Медальєри Johann Hinrich Löwe (IHL), Otto Heinrich Knorre (OHK). Монетний двір Гамбурга. Гурт: гладкий Ав.:
HAMBURGER. Рв.: I SCHILLING 1765.

(Серебряная монета регулярного чекана вольного ганзейского города Гамбург номиналом в шиллинг 1765-го года чеканки. Вес 0,85г. Диаметр 17,0мм. Медальеры Johann Hinrich Löwe  (IHL), Otto Heinrich Knorre (OHK). Монетный двор Гамбурга. Гурт: гладкий Ав.: HAMBURGER. Рв.: I SCHILLING 1765.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом в 10 копійок 1825-го року карбування. Вага 2,40г. Діаметр 
17,65 мм. Монетний двір Санкт-Петербурга (СПБ ПД). Тираж 1.350.000 екз. Гурт: шнур. Ав.: 1825 пд. Рв.: 10 КОПѢЕКЪ СПБ. Суверен-
Александр I Романов, імператор Всеросійський, цар Польський, великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана Российской империи номиналом в 10 копеек 1825-го года чеканки. Вес 2,40г. Диаметр 17,65мм. Монетный двор Санкт- Петербурга (СПБ ПД). Тираж 1.350.000 экз. Гурт: шнур. Ав.: 1825 пд. Рв.: 10 КОПѢЕКЪ СПБ. Суверен- Александр I Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Угорщина номіналом у XV крейцерів 1691-го року карбування. Вага 6,03г. 
Діаметр 32,0 мм. Монетний двір Кремниці (КВ). Гурт: гладкий. Ав.: LEOPOLD D G R I S A G H B REX XV. Рв.: KB PATRONA HVNGARIÆ
1691. Суверен-Леопольд I Габсбург, імператор Священної Римської імперії, король Угорщини, король Чехії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Венгрия номиналом в XV крейцеров 1691-го года чеканки. Вес 6,03г. Диаметр 32,0мм. Монетный двор Кремницы (КВ). Гурт: гладкий. Ав.: LEOPOLD D G R I S A G H B REX XV. Рв.: KB PATRONA HVNGARIÆ 1691. Суверен- Леопольд I Габсбург, император Священной Римской империи, король Венгрии, король Чехии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Австро-Угорської імперії номіналом у флорин 1878-го року карбування. Вага 12,02г. 
Діаметр 29,24 мм. Медальєр F. Leisek. Монетний двір Відня. Тираж 18.963.000 прим. Гурт: VIRIBVS VNITIS. Av.: FRANC IOS I D G
AVSTRIAE IMPERATOR. Rv.: 1 FL HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1878. Суверен-Франц Йосип I Габсбург, імператор Австро-Угорської
імперії.

(Серебряная монета регулярного чекана Австро- Венгерской империи номиналом в флорин 1878-го года чеканки. Вес 12,02г. Диаметр 29,24мм. Медальер F. Leisek. Монетный двор Вены. Тираж 18.963.000 экз. Гурт: VIRIBVS VNITIS. Av.: FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR. Rv.: 1 FL HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1878. Суверен- Франц Иосиф I Габсбург, император Австро- Венгерской империи.)