гривні грн

Онлайн замовлення - цілодоб.
Дзвінки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Монети Середньовіччя

Сортувати по:
Фільтр

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета (дукач) регулярного карбування Речі Посполитої номіналом в орт 1622-го року карбування. Вага 6,56г. 
Діаметр 30,0 мм. Підскарбій великий коронний Микола Данилович Сас. Монетний двір Бидгоща. Гурт: гладкий. Ав.: SIGI
III D GREX POL M D LIT RVS PRVS MAS. Рв.: SAM LIV NEC SE GOT VAN Q HRI R 1622. Суверен- Сигізмунд III Ваза,
король Польський та великий князь Литовський.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в орт 1622-го года чеканки. Вес 6,56г. Диаметр 30,0мм. Подскарбий великий коронный Николай Данилович Сас. Монетный двор Быдгоща. Гурт: гладкий. Ав.: SIGI III D G REX POL M D LIT RVS PRVS MAS. Рв.: SAM LIV NEC SE GOT VAN Q HRI R 1622. Суверен- Сигизмунд III Ваза, король Польский и великий князь Литовский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Речі Посполитої номіналом у шестак (6 грошей) 1663-го року карбування. 
Вага 3,09г. Діаметр 25,0 мм. Монетний двір Кракова. Гурт: гладкий. Ав.: IO CASIM D G REX POL & SVE M D L. Рв.: VI
GROS AR SEX REG POL 1663. Суверен-Ян II Казимир Ваза, король Польський, великий князь Литовський.

(Серебряная монета регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в шестак (6 грошей) 1663-го года чеканки. Вес 3,09г. Диаметр 25,0мм. Монетный двор Кракова. Гурт: гладкий. Ав.: IO CASIM D G REX POL & SVE M D L. Рв.: VI GROS AR SEX REG POL 1663. Суверен- Ян II Казимир Ваза, король Польский, великий князь Литовский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Тевтонського Ордену номіналом у шилінг 1422-го року карбування. Вага 1,38г. 
Діаметр 20,0 мм. Гурт: гладкий. Ав.: MAGS-T: PA-VLVS-PRIM. Рв.: MONE-TA.DN-ORVH-PRVC. Суверен-Пауль фон Русдорф,
29-й великий магістр Тевтонського Ордену.

(Серебряная монета регулярного чекана Тевтонского Ордена номиналом в шиллинг 1422-го года чеканки. Вес 1,38г. Диаметр 20,0мм. Гурт: гладкий. Ав.: MAGS-T:PA-VLVS-PRIM. Рв.: MONE-TA.DN-ORVH-PRVC. Суверен- Пауль фон Русдорф, 29-й великий магистр Тевтонского Ордена.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Набір срібних монет регулярного карбування Кримського Ханства номіналом в акче 1450-1580 років карбування. 
Вага 0,30-0,90г. Діаметр 16,0 мм-20,0 мм. Монети династії Гіреїв, гілки Чингізидів, ханів незалежного Кримського
ханства. Ціна за набір.

(Набор серебряных монет регулярного чекана Крымского Ханства номиналом в акче 1450- 1580 годов чеканки. Вес 0,30г- 0,90г. Диаметр 16,0мм- 20,0мм. Монеты династии Гиреев, ветви Чингизидов, ханов независимого Крымского ханства. Цена за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування вільного ганзейського імперського міста Кампен, Священна Римська імперія, 
номіналом у флорин (28 штюверів) 1618-го року карбування. Вага 19,90г. Діаметр 40,0 мм. Гурт: гладкий, зі слідами
висікання із заготівлі. Ав.: MATTH.I.DG.RO.IMP.SEM.AVGV. Рв.: FLOR.ARG.CIVI IMP.CAMPEN 28. Суверен-Маттіас I
Габсбург, імператор Священної Римської імерії, ерцгерцог Австрії, король Угорщини, король Чехії.

(Серебряная монета регулярного чекана вольного ганзейского имперского города Кампен, Священная Римская империя, номиналом в флорин (28 штюверов) 1618-го года чеканки. Вес 19,90г. Диаметр 40,0мм. Гурт: гладкий, со следами высечки из заготовки. Ав.: MATTH.I.DG.RO.IMP.SEM.AVGV. Рв.: FLOR.ARG.CIVI IMP.CAMPEN 28. Суверен- Маттиас I Габсбург, император Священной Римской имерии, эрцгерцог Австрии, король Венгрии, король Чехии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування герцогства Пруссія номіналом в 1 грош 1544-го року карбування. Вага 1,75г. 
Діаметр 24,0 мм. Монетний двір Кенігсберга. Гурт: гладкий. Ав.: IVSTVS EX FIDE VIVIT 1544 Рв.: ALBER DG MAR BRAN
DVX PRVSS. Суверен-Альбрехт Гогенцоллерн, 1-й герцог Пруссії, 37-й великий магістр Тевтонського Ордену.

(Серебряная монета регулярного чекана герцогства Пруссия номиналом в 1 грош 1544-го года чеканки. Вес 1,75г. Диаметр 24,0мм. Монетный двор Кёнигсберга. Гурт: гладкий. Ав.: IVSTVS EX FIDE VIVIT 1544. Рв.: ALBER D G MAR BRAN DVX PRVSS. Суверен- Альбрехт Гогенцоллерн, 1-й герцог Пруссии, 37-й великий магистр Тевтонского Ордена.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібні монети регулярного карбування Золотої Орди номіналом у данг 759-го та 767-го років хіджри (1358-го та 
1366-го років карбування). Вага 1,15г-1,55г. Діаметр 12,0 мм-18,0 мм. Монетний двір Гюлістан ал-Джедід і Орда
ал-Джедід. Суверени-Бердібек і Абдуллах, хани Золотої Орди. Ціна за набір.

(Серебряные монеты регулярного чекана Золотой Орды номиналом в данг 759-го и 767-го годов хиджры (1358-го и 1366-го годов чеканки). Вес 1,15г- 1,55г. Диаметр 12,0мм- 18,0мм. Монетный двор Гюлистан ал- Джедид и Орда ал- Джедид. Суверены- Бердибек и Абдуллах, ханы Золотой Орды. Цена за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Набір срібних монет регулярного карбування Речі Посполитої номіналом у півторак (3 півгроші - 1/24 талери) 1620-го, 1621-го, 
1622-го, 1623-го, 1624-го та 1625-го років карбування. Вага 0,78 - 1,11г. Діаметр 19,0 мм. Av.: MONE NO REG POLO 24 20/21/22/23/
24/25. Rv: SIGIS 3 DG REX PMDL. Власник монетної регалії - Сигізмунд III Ваза, король Польський та великий князь Литовський.
Ціна вказана на набір.

(Набор серебряных монет регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в полторак ( 3 полугроша- 1/24 талера) 1620-го, 1621-го, 1622-го, 1623-го, 1624-го и 1625-го годов чеканки. Вес 0,78г- 1,11г. Диаметр 19,0мм. Av.: MONE NO REG POLO 24 20/ 21/ 22/ 23/ 24 /25. Rv.: SIGIS 3 DG REX PMDL. Обладатель монетной регалии- Сигизмунд III Ваза, король Польский и великий князь Литовский. Цена указана за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Аббасидського халіфату номіналом у куфічний дирхем 190-го року хіджри (806-го року 
карбування). Вага 2,81г. Діаметр 24,0 мм. Монетний двір: Аль Мухаммадія, Рей. Суверен-Харун ар-Рашид, Амір аль мумінін,
халіф Аббасидського халіфату.

(Серебряная монета регулярного чекана Аббасидского халифата номиналом в куфический дирхем 190-го года хиджры (806-го года чеканки). Вес 2,81г. Диаметр 24,0мм. Монетный двор: аль Мухаммадия, Рей. Суверен- Харун ар- Рашид, Амир аль муминин, халиф Аббасидского халифата.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Набір срібних монет регулярного карбування Московського царства номіналом в копійку і деньгу з 1533-го по 1584-й рік карбування. 
Вага 0,23г-0,66г. Діаметр 11,0 мм-18,0 мм. Ав.: копійний вершник праворуч / кінний шабельник праворуч. Рв.: ЦАРЬ И КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ
ИВАН ВСЕЯ РУСИ. Суверен- Іван IV Васильович (Грозний) Рюрикович, государ, цар і великий князь всієї Русі. Ціна за набір.

(Набор серебряных монет регулярного чекана Московского царства номиналом в копейку и деньгу с 1533-го по 1584-й года чеканки. Вес 0,23г- 0,66г. Диаметр 11,0мм- 18,0мм. Ав.: копейный всадник вправо/ конный сабельник вправо. Рв.: ЦАРЬ И КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ИВАН ВСЕЯ РУСИ. Суверен- Иван IV Васильевич (Грозный) Рюрикович, государь, царь и великий князь всея Руси. Цена за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета (дукач) регулярного карбування герцогства Пруссія номіналом в орт 1624-го року карбування. Вага 5,08г. 
Діаметр 30,0 мм. Монетний двір Кенігсберг. Тираж 2.334.400 прим. Гурт: гладкий. Ав.: GEORG WILHELMVS V G G M Z BRAN. 24.
Суверен-Георг Вільгельм Гогенцоллерн, герцог Пруссії, курфюрст Бранденбурга.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана герцогства Пруссия номиналом в орт 1624-го года чеканки. Вес 5,08г. Диаметр 30,0мм. Монетный двор Кёнигсберга. Тираж 2.334.400 экз. Гурт: гладкий. Ав.: GEORG WILHELMVS V G G M Z BRAN. Рв.: D H BR ER T C V CHVRE I P Z G C BH 24. Суверен- Георг Вильгельм Гогенцоллерн, герцог Пруссии, курфюрст Бранденбурга.)

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряные монеты регулярного чекана Московского царства номиналом в копейку с 1547-го по 1584-й года чеканки. Вес 0,61г- 0,69г. Диаметр 12,0- 15,0мм. Ав.: ЦАРЬ И КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ИВАН ВСЕЯ РУСИ. Рв.: конный всадник вооруженный копьём вправо. Суверен- Иван IV Грозный, государь, царь и великий князь всея Руси. Цена за набор из 2-х монет.

Під замовлення

Швидке замовлення

Набор серебряных монет регулярного чекана королевства Венгрия номиналом в денар 1533, 1545, 1551, 1561,  1577, 1588 и 1615-го года чеканки. Вес 0,23г- 0,27г. Диаметр 15,0мм- 16,0мм. Av.: PATRONA HVNG/- ARIE. Rv.: FERDINAND DG RVNG/ MAT DG ROI AV GE HV BR. Суверены- Крл V, Рудольф II, Матиас, Фердинанд III Габсбурги, имп. Священной Римской империи, короли Венгрии, Чехии. Цена за набор.

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряные (биллон) монеты регулярного чекана Восточной Римской империи (Византии) номиналом в скифат (трахею) с 1118-го по 1183-й года чеканки. Вес 0,90г- 3,55г. Диаметр 17,0мм- 30,0мм. Ав.:  базилевс в императорском облачении в фас. Рв.: Иисус Христос/ Божья Матерь благословляющие. Суверены- Византийские императоры из династии Комнинов- Иоанн II, Мануил I, Алексей II, Андроник I.

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряные монеты регулярного чекана Османской империи номиналом в акче с 1444-го по 1566-й года чеканки. Вес 0,62г- 0,70г. Диаметр 11,0мм- 13,0мм. Обладатели монетной регалии- Мехмед II Завоеватель, Баязид II, Сулейман I Великолепный (супруг Роксоланы), Османские султаны. Цена указана за монету.

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряные монеты регулярного чекана Московского царства номиналом в копейку с 1533-го по 1584-й года чеканки. Вес 0,64г- 0,68г. Диаметр 13,0мм -15,0мм. Московский, Псковский и Новгородский денежные дворы. Ав.: копейный всадник вправо. Рв.: ЦАРЬ И КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ИВАН ВСЕЯ РУСИ. Суверен- Иван IV Васильевич (Грозный) Рюрикович, государь, царь и великий князь всея Руси. Цена за монету.

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряные монеты регулярного чекана герцогства Австрия номиналом в пфенниг с 1411-го по 1439-й года чеканки. Вес 0,41г- 0,60г. Диаметр 15,0мм- 16,0мм. Обладатель монетной регалии- Альбрехт IV Габсбург, 16-й герцог Австрии. Цена указана за монету.

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряная монета регулярного чекана герцогства Пруссия номиналом в драйпелькер 1626-го года чеканки. Вес 0,85г. Диаметр 19,0мм. Гурт гладкий. Av.: GE WLMA 3 BRS RIE. Rv.: MONE NO DVC PRVS 26. Суверен- Георг Вильгельм Гогенцоллерн, герцог Пруссии, курфюрст Бранденбурга.