гривны грн

Онлайн заказы - в любое время
Звонки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Античные монеты купить

Сортировать по:
Фильтр

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Фаустини Молодшої, дружини імператора 
Марка Аврелія, 145-го року н. е. Вага 2,78г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: FAVSTINAE AVG PII AVG FIL, драпірований бюст
Фаустини Молодшої вправо. Рв.: IVNONI REGINAE, Юнона, що сидить вліво, тримає патеру і скіпетр, павич біля її ніг.
24.05.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Фаустины Младшей, супруги императора Марка Аврелия, 145-го года н. э. Вес 2,78г. Диаметр 18,0мм. Ав.: FAVSTINAE AVG PII AVG FIL, драпированный бюст Фаустины Младшей вправо. Рв.: IVNONI REGINAE, Юнона сидящая влево, держит патеру и скипетр, павлин у ее ног. 24.05.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна ювілейна монета Стародавнього Риму номіналом у денарій Марка Аврелія 165-го року н. е. Відкарбована на честь 
Перемоги над Вірменією. Вага 2,91г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: M ANTONINVS AVG ARMENIACVS, драпірований бюст Марка
Аврелія в лавровому вінку праворуч. Рв.: P M TR P XIX IMP III COS III, Рома у військовому обладунку та шоломі
сидить ліворуч, тримає Вікторію, щит біля ніг її трону праворуч. 16.03.

(Серебряная юбилейная монета Древнего Рима номиналом в денарий Марка Аврелия 165-го года н. э. Отчеканена в честь Победы над Арменией. Вес 2,91г. Диаметр 18,0мм. Ав.: M ANTONINVS AVG ARMENIACVS, драпированный бюст Марка Аврелия в лавровом венке вправо. Рв.: P M TR P XIX IMP III COS III, Рома в военном доспехе и шлеме сидящая влево, держит Викторию, щит у ног ее трона справа. 16.03.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 158-го року н. е. Вага 3,18г. 
Діаметр 18,0 мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II, драпірований бюст Антоніна Пія у лавровому вінку праворуч. Рв.: TR POT XXI
COS IIII, Аннона стоїть ліворуч із зерновими колоссями над модієм, тримається за корабельний штурвал праворуч від неї. 30.12.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 158-го года н. э. Вес 3,18г. Диаметр 18,0мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: TR POT XXI COS IIII, Аннона стоит влево с зерновыми колосьями над модием, держится за корабельный штурвал справа от нее. 30.12.)

Под заказ

Быстрый заказ
Провінційна бронзова монета регулярного карбування Стародавнього Риму 230-го року н. е. Вага 8,63г. Діаметр 25,0 мм. Чекан міста 
Маркіанополіс. Легат Умбрій Теревентін. Ав.: AVT K M AVΡ CEYH AΛEZANΔΡOC, драпірований бюст Олександра Севера у лавровому вінку
та кірасі вправо. Рв.: HΓ OYM TEΡEBENTINOY MAΡKIANOΠOΛITΩN, Немезида стоїть вліво з вагами і жезлом, колесо біля її ніг. 30.12.

(Провинциальная бронзовая монета регулярного чекана Древнего Рима 230-го года н. э. Вес 8,63г. Диаметр 25,0мм. Чекан города Маркианополиса. Легат Умбрий Теревентин. Ав.: AVT K M AVΡ CEYH AΛEZANΔΡOC, драпированный бюст Александра Севера в лавровом венке и кирасе вправо. Рв.: HΓ OYM TEΡEBENTINOY MAΡKIANOΠOΛITΩN, Немезида стоящая влево с весами и жезлом, колесо у её ног. 30.12.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна консекраційна (посмертна) монета Стародавнього Риму номіналом у денарій Луція Віра 169-го року зв. е. Вага 2,66г. 
Діаметр 19,0 мм. Гурт: гладкий. Ав.: DIVVS VERVS, драпіроване погруддя Луція Віра з не покритою головою вправо.
Рв.: CONSECRATIO, орел, що стоїть праворуч, голова повернута вліво. 27.11.

(Серебряная консекрационная (посмертная) монета Древнего Рима номиналом в денарий Луция Вера 169-го года н. э. Вес 2,66г. Диаметр 19,0мм. Гурт: гладкий. Ав.: DIVVS VERVS, драпированный бюст Луция Вера с не покрытой головой вправо. Рв.: CONSECRATIO, орёл стоящий вправо, голова повёрнута влево. 27.11.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Коммода 186-го року н. е. Вага 2,21г. Діаметр 17,0 мм.
Ав.: M COMM ANT P FEL AVG BRIT, драпірований бюст Коммода в лавровому вінку праворуч. Рв.: VICTORIAE FELICI, крилата Вікторія,
що йде вліво, обома руками тримає вінок над двома щитами встановленими на низькій основі. 08.11.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Коммода 186-го года н. э. Вес 2,21г. Диаметр 17,0мм. Ав.: M COMM ANT P FEL AVG BRIT, драпированный бюст Коммода в лавровом венке вправо. Рв.: VICTORIAE FELICI, крылатая Виктория идущая влево, обеими руками держит венок над двумя щитами установленными на низком основании. 08.11.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом в денарій (легіонний) Септимія Севера 193-го року н. е. 
XXII легіон Перворідний (Примигенія). Вага 3,21г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG, драпірований бюст Септімія
Севера у лавровому вінку праворуч. Рв.: LEG XXII, TR P COS, орел легіону, на жердині між двома штандартами. 19.02.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий (легионный) Септимия Севера 193-го года н. э. XXII легион Первородный (Примигения). Вес 3,21г. Диаметр 18,0мм. Ав.: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG, драпированный бюст Септимия Севера в лавровом венке вправо. Рв.: LEG XXII, TR P COS, орёл легиона, на жердине между двумя штандартами. 19.02.)

Под заказ

Быстрый заказ
Провінційна монета регулярного карбування Стародавнього Риму м. Нікея, провінції Віфінія. Вага 3,72г. Діаметр 17,0 мм. Ав.: 
Λ CEΠTI ΓETAC KAI, драпірований бюст Гети в лавровому вінку вліво. Рв.: NIKAIEΩN C, Ніка, що йде вліво, тримає вінок і пальмову
гілку. 14.11.

(Провинциальная монета регулярного чекана Древнего Рима г. Никея, провинции Вифиния. Вес 3,72г. Диаметр 17,0мм. Ав.: Λ CEΠTI ΓETAC KAI,, драпированный бюст Геты в лавровом венке влево. Рв.: NIKAIEΩN C, Ника идущая влево, держит венок и пальмовую ветвь. 14.11.)

Под заказ

Быстрый заказ

Серебряная монета регулярного чекана Древнеримской республики номиналом в денарий 136-го года до н. э. Вес 3,21г. Диаметр 18,0мм. Ав.: GRAG, драпированный бюст Ромы в военном шлеме вправо. Рв.: L ANTES / ROMA, Юпитер управляющий квадригой вправо, держит скипетр, пучок молний и поводья. 14.08.

Под заказ

Быстрый заказ

Серебряные (биллон) монеты регулярного чекана Восточной Римской империи (Византии) номиналом в скифат (трахею) с 1118-го по 1183-й года чеканки. Вес 0,90г- 3,55г. Диаметр 17,0мм- 30,0мм. Ав.:  базилевс в императорском облачении в фас. Рв.: Иисус Христос/ Божья Матерь благословляющие. Суверены- Византийские императоры из династии Комнинов- Иоанн II, Мануил I, Алексей II, Андроник I.