гривны грн

Онлайн заказы - в любое время
Звонки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Античные монеты купить

Сортировать по:
Фильтр

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Боспорського царства номіналом у статер 246-го року карбування. Вага 7,08г. Діаметр 19,0 мм. 
Монетний двір Пантікапеї. Гурт: гладкий. Ав.: ΒΑCΙΛΕωC ΡΗCΚΟΠΟΡΙΔ, драпірований бюст Рескупорида IV вправо. Рв.: Погруддя
імператора Філіпа I Араба вправо, рік ГΜΦ 543 б. е.), «палиця». Суверен-Рескупорид IV Аспург, басилевс Боспорського царства.

(Серебряная монета регулярного чекана Боспорского царства номиналом в статер 246-го года чеканки. Вес 7,08г. Диаметр 19,0мм. Монетный двор Пантикапеи. Гурт: гладкий. Ав.: ΒΑCΙΛΕωC ΡΗCΚΟΠΟΡΙΔ, драпированный бюст Рескупорида IV вправо. Рв.: Бюст императора Филиппа I Араба вправо, год ГΜΦ 543 г. б. э.), «палица». Суверен- Рескупорид IV Аспург, басилевс Боспорского царства.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 157-го року н. е. Вага 3,28г. 
Діаметр 18,0 мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXI, драпірований бюст Антоніна Пія у лавровому вінку праворуч. Рв.: FORTVNA
OPSEQVENS, COS IIII, Фортуна стоїть вліво, тримає штурвал корабля і ріг достатку. 13.09.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 157-го года н. э. Вес 3,28г. Диаметр 18,0мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXI, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: FORTVNA OPSEQVENS, COS IIII, Фортуна стоящая влево, держит штурвал корабля и рог изобилия. 13.09.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Фаустини Старшої, дружини імператора Антоніна Пія, 
141-го року н. е. Вага 2,42г. Діаметр 19,0 мм. Ав.: DIVA AVG FAVSTINA, драпірований бюст Фаустіни Старшої вправо. Рв.: PIETAS
AVG, Благочестя, що стоїть вліво, підносить пахощі над вівтарем. 06.06.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Фаустины Старшей, супруги императора Антонина Пия, 141-го года н. э. Вес 2,42г. Диаметр 19,0мм. Ав.: DIVA AVG FAVSTINA, драпированный бюст Фаустины Старшей вправо. Рв.: PIETAS AVG, Благочестие стоящая влево, возносит благовония над алтарём. 06.06.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна ювілейна монета Стародавнього Риму номіналом у денарій Траяна 103-го року н. е. Відкарбована на честь перемоги імператора 
в дакійських війнах. Вага 2,79г. Діаметр 20,0 мм. Ав.: IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP, драпірований погруддя Траяна в лавровому
вінку праворуч. Рв.: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, DAC CAP, Дакія в траурі, що сидить на горі зброї, вліво. 07.03.

(Серебряная юбилейная монета Древнего Рима номиналом в денарий Траяна 103-го года н. е. Отчеканена в честь победы императора в дакийских войнах. Вес 2,79г. Диаметр 20,0мм. Ав.: IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP, драпированный бюст Траяна в лавровом венке вправо. Рв.: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, DAC CAP, Дакия в трауре сидящая на горе оружия, влево. 07.03.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом в денарій (легіонний) Септимія Севера 193-го року н. е. 
XXII легіон Перворідний (Примигенія). Вага 3,21г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG, драпірований бюст Септімія
Севера у лавровому вінку праворуч. Рв.: LEG XXII, TR P COS, орел легіону, на жердині між двома штандартами. 19.02.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий (легионный) Септимия Севера 193-го года н. э. XXII легион Первородный (Примигения). Вес 3,21г. Диаметр 18,0мм. Ав.: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG, драпированный бюст Септимия Севера в лавровом венке вправо. Рв.: LEG XXII, TR P COS, орёл легиона, на жердине между двумя штандартами. 19.02.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 150-го року н. е. Вага 2,84г. 
Діаметр 20,0 мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XV, драпірований бюст Антоніна Пія у лавровому вінку праворуч. Рв.: COS IIII,
Веста ліворуч тримає симпулум і паладій. 20.02.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 150-го года н. э. Вес 2,84г. Диаметр 20,0мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XV, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: COS IIII, Веста стоящая влево держит симпулум и палладий. 20.02.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Марка Аврелія 172-го року н. е. Вага 2,66г. 
Діаметр 19,0 мм. Ав.: M AVREL ANTONINVS AVG, драпірований бюст Марка Аврелія в лавровому вінку праворуч. Рв.: COS III Р Р,
Марс у військовому обладунку стоїть праворуч, спирається на щит, спис у правій руці. 19.02.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Марка Аврелия 172-го года н. э. Вес 2,66г. Диаметр 19,0мм. Ав.: M AVREL ANTONINVS AVG, драпированный бюст Марка Аврелия в лавровом венке вправо. Рв.: COS III Р Р, Марс в военном доспехе стоящий вправо, опираеться на щит, копье в правой руке. 19.02.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Септимія Севера 194-го року н. е. Вага 2,15г. Діаметр 
17,0 мм. Ав.: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III, драпірований бюст Септімія Севера у лавровому вінку праворуч. Рв.: VIRT AVG TR P II
COS II P P, Віртус (Відвага) в шоломі ліворуч тримає крилату Вікторію з лавровим вінком і довгий спис. 25.12.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Септимия Севера 194-го года н. э. Вес 2,15г. Диаметр 17,0мм. Ав.: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III, драпированный бюст Септимия Севера в лавровом венке вправо. Рв.: VIRT AVG TR P II COS II P P, Виртус (Отвага) в шлеме стоящая слева держит крылатую Викторию с лавровым венком и длинное копьё. 25.12.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета (лімес) регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 152-го року н. е. Вага 2,47г. 
Діаметр 18,0 мм. Ав.: IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS PP, драпірований бюст Антоніна Пія у лавровому вінку праворуч. Рв.:
TR POT XV COS IIII, PIETAS, Pietas (Чеснота) стоїть праворуч, містить кошик з фруктами над вівтарем, жертовна тварина в опущеній
правій руці зліва. 24.12.

(Серебряная монета (лимес) регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 152-го года н. э. Вес 2,47г. Диаметр 18,0мм. Ав.: IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS PP, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: TR POT XV COS IIII, PIETAS, Pietas (Добродетель) стоящая вправо, держит корзину с фруктами над алтарем, жертвенное животное в опущенной правой руке слева. 24.12.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна ювілейна монета Стародавнього Риму номіналом у денарій Марка Аврелія 163-го року н. е. Відкарбована на честь перемоги 
Марка Аврелія над Вірменією. Вага 3,05г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: ANTONINVS AVG ARMENIACVS, драпірований бюст Марка Аврелія в
лавровому вінку праворуч. Рв.: P M TR P XVIII IMP II COS III, ARMEN, Вірменія в траурі, що сидить ліворуч, рука на сагайдаку і
луку, попереду прапор і щит. 05.12.

(Серебряная юбилейная монета Древнего Рима номиналом в денарий Марка Аврелия 163-го года н. е. Отчеканена в честь победы Марка Аврелия над Арменией. Вес 3,05г. Диаметр 18,0мм. Ав.: ANTONINVS AVG ARMENIACVS, драпированный бюст Марка Аврелия в лавровом венке вправо. Рв.: P M TR P XVIII IMP II COS III, ARMEN , Армения в трауре сидящая влево, рука на колчане и луке, впереди флаг и щит. 05.12.)

Под заказ

Быстрый заказ
Провінційна монета регулярного карбування Стародавнього Риму м. Нікея, провінції Віфінія. Вага 3,72г. Діаметр 17,0 мм. Ав.: 
Λ CEΠTI ΓETAC KAI, драпірований бюст Гети в лавровому вінку вліво. Рв.: NIKAIEΩN C, Ніка, що йде вліво, тримає вінок і пальмову
гілку. 14.11.

(Провинциальная монета регулярного чекана Древнего Рима г. Никея, провинции Вифиния. Вес 3,72г. Диаметр 17,0мм. Ав.: Λ CEΠTI ΓETAC KAI,, драпированный бюст Геты в лавровом венке влево. Рв.: NIKAIEΩN C, Ника идущая влево, держит венок и пальмовую ветвь. 14.11.)

Под заказ

Быстрый заказ
Провінційна монета регулярного карбування Стародавнього Риму м. Нікополіса, провінції Нижня Мезія. Вага 3,04г. Діаметр 18,0 мм. 
Ав.: AV K M A ANTΩNINOC, драпірований бюст Каракали в лавровому вінку та кірасі вправо. Рв.: NIKOΠOΛITΩN ΠΡOC I, гроно винограду.
14.11.

(Провинциальная монета регулярного чекана Древнего Рима г. Никополиса, провинции Нижняя Мезия. Вес 3,04г. Диаметр 18,0мм. Ав.: AV K M A ANTΩNINOC, драпированный бюст Каракаллы в лавровом венке и кирасе вправо. Рв.: NIKOΠOΛITΩN ΠΡOC I, гроздь винограда. 14.11.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Траяна 98-го року н. е. Вага 2,69г. Діаметр 19,0 мм. 
Ав.: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM, драпірований бюст Траяна в лавровому вінку праворуч. Рв.: PONT MAX TR POT COS, Конкордія,
що сидить праворуч від вівтаря, підносить над ним патеру, тримає подвійний ріг достатку. 07.11.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Траяна 98-го года н. э. Вес 2,69г. Диаметр 19,0мм. Ав.: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM, драпированный бюст Траяна в лавровом венке вправо. Рв.: PONT MAX TR POT COS, Конкордия сидящая справа от алтаря, возносит над ним патеру, держит двойной рог изобилия. 07.11.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Коммода 184-го року н. е. Виступ імператора Коммода 
перед військами. Вага 2,47г. Діаметр 18,0 мм. Ав.: COMM ANT AVG P BRIT, драпірований бюст Коммода в лавровому вінку праворуч.
Рв.: імператор на трибуні праворуч, виступає перед легіонерами. 03.10.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Коммода 184-го года н. э. Выступление императора Коммода перед войсками. Вес 2,47г. Диаметр 18,0мм. Ав.: COMM ANT AVG P BRIT, драпированный бюст Коммода в лавровом венке вправо. Рв.: P M TR XI IMP VII COS V P P FID EXERC, император на трибуне справа, выступает перед легионерами. 03.10.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 156-го року н. е. Вага 2,94г. 
Діаметр 17,0 мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II, драпірований бюст Антоніна Пія у лавровому вінку праворуч.
Рв.: TR POT XXI COS IIII, Аннона, що стоїть вліво, із зерновими початками над модієм, у протилежній руці корабельний штурвал
на носі корабля. 12.08.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 156-го года н. э. Вес 2,94г. Диаметр 17,0мм. Ав.: ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: TR POT XXI COS IIII, Аннона стоящая влево, с зерновыми початками над модием, в противоположной руке корабельный штурвал на носу корабля. 12.08.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом у денарій Антоніна Пія 139-го року н. е.. Вага 2,80г. 
Діаметр 18,0 мм. Ав.: IMP T AEL CAES HADR ANTONINVS, драпірований бюст Антоніна Пія в лавровому вінку праворуч.
Рв.: AVG PIVS P M TR P COS II PP, Щастя, що стоїть вліво, тримає довгий скіпетр і гілку. 24.07.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Антонина Пия 139-го года н. э. Вес 2,80г. Диаметр 18,0мм. Ав.:  IMP T AEL CAES HADR ANTONINVS, драпированный бюст Антонина Пия в лавровом венке вправо. Рв.: AVG PIVS P M TR P COS II PP, Счачтье стоящая влево, держит длинный скипетр и ветвь. 24.07.)

Под заказ

Быстрый заказ

Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима (республика) номиналом в денарий 132-го года н. э. Вес 3,34г. Диаметр 17,0мм. Ав.: GEM, драпированная голова Ромы в крылатом шлеме вправо. Рв.: М ABVRI ROMA, Сол управляющий квадригой вправо. Консулы- Публий Попиллий Ленат и Публий Рупилий. Монетный триумвир- Марк Абурий Гемин. 19.05.2022.

Под заказ

Быстрый заказ

Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в денарий Марка Аврелия 179-го года н. э. Вес 2,95г. Диаметр 18,0мм. Ав.: M AVREL ANTONINVS AVG, драпированный бюст Марка Аврелия в лавровом венке вправо. Рв.: TR P XXXIII IMP X COS III P P, Салюс (Здоровье) сидящая справа держит ветку мака над алтарем обвитым змеёй слева. 06.06.