гривны грн

Онлайн заказы - в любое время
Звонки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Монеты Новейшего Времени

Сортировать по:
Фильтр

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета республіки Австрія номіналом у 100 шилінгів 1978-го року карбування. Відкриття 
Арльберзького тунелю. Вага 24,0г. Діаметр 36,0 мм. Медальєр Arthur Zelger. Монетний двір Відня. Тираж
156.000 екз. Гурт: HUNDERT SCHILLING. Ав.: 100 1978 GLUECK AUF HUNDERT SCHILLING REPUBLIK ÖSTERREICH.
Рв.: 1974 – 1978 ARLBERGSTRASSENTUNNEL ERBAUT DAT PREMIA DIGNA LABORUM.

(Серебряная коллекционная монета республики Австрия номиналом в 100 шиллингов 1978-го года чеканки. Открытие Арльбергского тоннеля. Вес 24,0г. Диаметр 36,0мм. Медальер Arthur Zelger. Монетный двор Вены. Тираж 156.000 экз. Гурт: HUNDERT SCHILLING. Ав.: 100 1978 GLUECK AUF HUNDERT SCHILLING REPUBLIK ÖSTERREICH. Рв.: 1974 - 1978 ARLBERGSTRASSENTUNNEL ERBAUT DAT PREMIA DIGNA LABORUM.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета республіки Австрія номіналом у 100 шилінгів 1978-го року карбування. Відкриття 
Арльберзького тунелю. Вага 24,0г. Діаметр 36,0 мм. Медальєр Arthur Zelger. Монетний двір Відня. Тираж
1.868.000 екз. Гурт: HUNDERT SCHILLING. Ав.: 100 1978 GLUECK AUF HUNDERT SCHILLING REPUBLIK ÖSTERREICH.
Рв.: 1974 – 1978 ARLBERGSTRASSENTUNNEL ERBAUT DAT PREMIA DIGNA LABORUM.

(Серебряная коллекционная монета республики Австрия номиналом в 100 шиллингов 1978-го года чеканки. Открытие Арльбергского тоннеля. Вес 24,0г. Диаметр 36,0мм. Медальер Arthur Zelger. Монетный двор Вены. Тираж 1.868.000 экз. Гурт: HUNDERT SCHILLING. Ав.: 100 1978 GLUECK AUF HUNDERT SCHILLING REPUBLIK ÖSTERREICH. Рв.: 1974 - 1978 ARLBERGSTRASSENTUNNEL ERBAUT DAT PREMIA DIGNA LABORUM.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Болгарського царства номіналом у 100 левів 1937-го року карбування. Вага 20,0г. 
Діаметр 34,0 мм. Медальєр Percy Metcalfe. Монетний двір Кремницы. Тираж 2.207.417 прим. Гурт: Боже пази България.
Ав.: БОРИСЪ III ЦАРЬ на БЪЛГАРИТѢ. Рв.: 1937 100 ЛЕВА. Суверен-Борис III Саксен-Кобург-Готський, цар Болгарії.

(Серебряная монета регулярного чекана Болгарского царства номиналом в 100 левов 1937-го года чеканки. Вес 20,0г. Диаметр 34,0мм. Медальер Percy Metcalfe. Монетный двор Кремниці. Тираж 2.207.417 экз. Гурт: Боже пази България. Ав.: БОРИСЪ III ЦАРЬ на БЪЛГАРИТѢ. Рв.: 1937 100 ЛЕВА. Суверен- Борис III Саксен- Кобург- Готский, царь Болгарии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Ватикану номіналом у 5 лір 1931-го року карбування. Вага 4,96г. 
Діаметр 23,0 мм. Медальєр Aurelio Mistruzzi (MISTRUZZI). Монетний двір Риму (R). Тираж 50.000 екз.
Гурт: P C I R C. Сер.: A MOTTI INC MISTRVZZI PIVS XI PONT MAX. Рв.: L.5 1931 STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.
Суверен-Пій XI, 259-а Папа Римський.

(Серебряная монета регулярного чекана Ватикана номиналом в 5 лир 1931-го года чеканки. Вес 4,96г. Диаметр 23,0мм. Медальер Aurelio Mistruzzi (MISTRUZZI). Монетный двор Рима (R). Тираж 50.000 экз. Гурт: P C I R C. Ав.: A MOTTI INC MISTRVZZI PIVS XI PONT MAX. Рв.: L.5 1931 STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO. Суверен- Пий XI, 259-я Папа Римский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібло річний набір монет регулярного карбування Ватикану 1974-го року карбування. У наборі монети номіналом 1, 2, 
5, 10, 20, 50, 100 та 500 лір. Срібні 500 лір. Вага 11,0г. Діаметр 29,3 мм. Медальєр Tomas Gismondi (T. Gismondi).
Монетний двір Риму (R). Тираж 145.000 екз. Гурт: IN NOMINE DOMINI. Ав.: PAVLVS VI PM T. GISMONDI G. MONASSI INC.
Рв.: CITTA' DEL VATICANO L.500. Суверен-Павло VI, 262-й Папа Римський.

(Серебро годовой набор монет регулярного чекана Ватикана 1974-го года чеканки. В наборе монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лир. Серебряные 500 лир. Вес 11,0г. Диаметр 29,3мм. Медальер Tomas Gismondi (T. Gismondi). Монетный двор Рима (R). Тираж 145.000 экз. Гурт: IN NOMINE DOMINI. Ав.: PAVLVS VI P M T. GISMONDI G. MONASSI INC. Рв.: CITTA' DEL VATICANO L.500. Суверен- Павел VI, 262-й Папа Римский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Латвія номіналом в 1 лат 1924-го року карбування. Вага 4,94г. 
Діаметр 23,0 мм. Медальєр Jānis Tilbergs. Монетний двір Лондона. Тираж 10.000.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: LATVIJAS REPUBLIKA. Рв.: 1924 1 LATS.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Латвия номиналом в 1 лат 1924-го года чеканки. Вес 4,94г. Диаметр 23,0мм. Медальер Jānis Tilbergs. Монетный двор Лондона. Тираж 10.000.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: LATVIJAS REPUBLIKA. Рв.: 1924 1 LATS.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна пролетарська монета регулярного карбування РРФСР номіналом у 50 копійок 1922-го року карбування. Вага 9,89г. 
Діаметр 26,67 мм. Медальєр Петро Латишев (ПЛ). Петроградський монетний двір. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5
ДОЛЕЙ. Ав.: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Р.С.Ф.С.Р. Рв.: 50 КОПЕЕК 1922.

(Серебряная пролетарская монета регулярного чекана РСФСР номиналом в 50 копеек 1922-го года чеканки. Вес 9,89г. Диаметр 26,67мм. Медальер Пётр Латышев (ПЛ). Петроградский монетный двор. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ. Ав.: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Р.С.Ф.С.Р. Рв.: 50 КОПЕЕК 1922.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування домініону Австралія номіналом у флорин (2 шилінги) 1942-го року карбування. 
Вага 11,26г. Діаметр 28,5 мм. Медальєри Thomas Humphrey Paget (HP), George Edward Kruger-Gray (KG). Монетний двір
Мельбурна. Тираж 17.986.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP. HP. Рв.: AUSTRALIA
FLORIN 1942 KG. Суверен-Георг VI Віндзор, король Великобританії та Північної Ірландії, імператор Індії.

(Серебряная монета регулярного чекана доминиона Австралия номиналом в флорин (2 шиллинга) 1942-го года чеканки. Вес 11,26г. Диаметр 28,5мм. Медальеры Thomas Humphrey Paget (HP), George Edward Kruger-Gray (KG). Монетный двор Мельбурна. Тираж 17.986.000 экз. ГУрт: рубчатый. Ав.: GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP. HP. Рв.: AUSTRALIA FLORIN 1942 KG. Суверен- Георг VI Виндзор, король Великобритании и Северной Ирландии, император Индии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета королівства Непал номіналом у 10 рупій 1968-го року карбування. ФАО. Вага 15,60г. 
Діаметр 32,0 мм. Монетний двір Катманду. Тираж 1.000.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: 1968 рік Непал Шрі 5
Махараджадхірадж Махендра Вір Вікрам Шахдєв. Рв.: 1968 FOOD FOR ALL NEPAL Rs 10. Суверен-Махендра Бір Бікрам,
9-й король Непалу.

(Серебряная коллекционная монета королевства Непал номиналом в 10 рупий 1968-го года чеканки. ФАО. Вес 15,60г. Диаметр 32,0мм. Монетный двор Катманду. Тираж 1.000.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 1968 год Непал Шри 5 Махараджадхирадж Махендра Вир Викрам Шахдев. Рв.: 1968 FOOD FOR ALL NEPAL Rs 10. Суверен- Махендра Бир Бикрам, 9-й король Непала.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна пролетарська монета регулярного карбування СРСР номіналом у полтинник 1924-го року карбування. Вага 9,69г. 
Діаметр 26,67 мм. Медальєр Томас Росс (ТР). Монетний двір Лондона. Тираж 40.000.000 екз. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9
ГРАММ (2З.10,5 Д.). Ав.: CCCP ОДИН ПОЛТИННИК ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Рв.: 1924 Г.

(Серебряная пролетарская монета регулярного чекана СССР номиналом в полтинник 1924-го года чеканки. Вес 9,69г. Диаметр 26,67мм. Медальер Томас Росс (ТР). Монетный двор Лондона. Тираж 40.000.000 экз. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (2З.10,5 Д.). Ав.: CCCP ОДИН ПОЛТИННИК ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Рв.: 1924 Г.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета держави Ізраїль номіналом 10 лірот 5735-го року єврейського календаря (1975-го року 
карбування). Ханука. Голландська лампа. Вага 20,0г. Діаметр 34,0 мм. Медальєр Les Frères Shamir. Монетний двір
Єрусалиму. Тираж 44.215 прим. Гурт: гладкий. Ав.: VIII століття Кенохія із Нідерландів. Рв.: 10 1975 ISRAEL.

(Серебряная коллекционная монета государства Израиль номиналом в 10 лирот 5735-го года еврейского календаря (1975-го года чеканки). Ханука. Голландская лампа. Вес 20,0г. Диаметр 34,0мм. Медальер Les Frères Shamir. Монетный двор Иерусалима. Тираж 44.215 экз. Гурт: гладкий. Ав.: VIII век Кенохия из Нидерландов. Рв.: 10 1975 ISRAEL.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета республіки Чехословаччина номіналом у 100 крон 1948-го року карбування. 600 років 
Карловому університету. Вага 14,0г. Діаметр 31,0 мм. Монетний двір Кремниці. Тираж 1.000.000 екз. Гурт: візерунок.
Ав.: 1948 REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. Рв.: 100 1348 ШЕСТ SET LET UNIVERSITY KARLOVY.

(Серебряная коллекционная монета республики Чехословакия номиналом в 100 крон 1948-го года чеканки. 600 лет Карлову университету. Вес 14,0г. Диаметр 31,0мм. Монетный двор Кремницы. Тираж 1.000.000 экз. Гурт: узор. Ав.: 1948
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. Рв.: 100 1348 ŠEST SET LET UNIVERSITY KARLOVY.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібло річний набір монет регулярного карбування Ватикану 1970-го року карбування. У наборі монети номіналом 1, 2, 
5, 10, 20, 50, 100 та 500 лір. Срібні 500 лір. Вага 11,0г. Діаметр 29,3 мм. Медальєр Tomas Gismondi (T. Gismondi).
Монетний двір Риму (R). Тираж 110.000 екз. Гурт: IN NOMINE DOMINI. Ав.: PAVLVS VI PM T. GISMONDI G. MONASSI INC.
Рв.: CITTA' DEL VATICANO L.500. Суверен-Павло VI, 262-й Папа Римський.

(Серебро годовой набор монет регулярного чекана Ватикана 1970-го года чеканки. В наборе монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лир. Серебряные 500 лир. Вес 11,0г. Диаметр 29,3мм. Медальер Tomas Gismondi (T. Gismondi). Монетный двор Рима (R). Тираж 110.000 экз. Гурт: IN NOMINE DOMINI. Ав.: PAVLVS VI P M T. GISMONDI G. MONASSI INC. Рв.: CITTA' DEL VATICANO L.500. Суверен- Павел VI, 262-й Папа Римский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна колекційна монета республіки Португалія номіналом 1000 ескудо 1980-го року карбування. 400 років від дня 
смерті Луїса де Камоенса. Вага 17,0г. Діаметр 34,0 мм. Медальєр J.P. Rogue (J.P. ROQUE). Монетний двір Лісабона
(INCM). Тираж 200.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: 1000$00 REPUBLICA PORTUGUESA. Рв.: 1580 1980 IV CENTENARIO DA
MORTE DE CAMÕES.

(Серебряная коллекционная монета республики Португалия номиналом в 1000 эскудо 1980-го года чеканки. 400 лет со дня смерти Луиса де Камоэнса. Вес 17,0г. Диаметр 34,0мм. Медальер J.P. Rogue (J.P. ROQUE). Монетный двор Лиссабона (INCM). Тираж 200.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 1000$00 REPÚBLICA PORTUGUESA. Рв.: 1580 1980 IV CENTENÁRIO DA MORTE DE CAMÕES.)

Под заказ

Быстрый заказ
Набір срібних монет регулярного карбування Португальської заморської провінції Гвінея-Бесау номіналом в 10 і 20 
ескудо 1952-го року карбування. Вага 4,98 і 9,90г. Діаметр 24,0мм та 30,0мм. Тираж 1.200.000 екз. та 750.000 прим.
Гурт: рубчастий. Ав.: 10 $ 00 GUINÉ / 20 $ 00 GUINÉ. Рв.: REPUBLICA PORTUGUESA 1952. Ціна за набір.

(Набор серебряных монет регулярного чекана Португальской заморской провинции Гвинея- Бесау номиналом в 10 и 20 эскудо 1952-го года чеканки. Вес 4,98г и 9,90г. Диаметр 24,0мм и 30,0мм. Тираж 1.200.000 экз. и 750.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 10$00 GUINÉ/ 20$00 GUINÉ. Рв.: REPÚBLICA PORTUGUESA 1952. Цена за набор.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Ірландія номіналом у флорин (2 шилінги) 1941-го року 
карбування. Вага 11,08г. Діаметр 28,5 мм. Медальєр Percy Metcalfe (PM). Монетний двір Лондона. Тираж 400.000 прим.
Гурт: рубчастий. Ав.: ÉIRE 1941. Рв.: 2s flóirín.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Ирландия номиналом в флорин (2 шиллинга) 1941-го года чеканки. Вес 11,08г. Диаметр 28,5мм. Медальер Percy Metcalfe (PM). Монетный двор Лондона. Тираж 400.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: ÉIRE 1941. Рв.: 2s flóirín.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування вільної держави Ірландія номіналом у шилінг 1928-го року карбування. 
Вага 5,38г. Діаметр 23,6 мм. Медальєр Percy Metcalfe (PM). Монетний двір Лондона. Тираж 2.700.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: saorstát éireann 1928. Рв.: 1s scilling.

(Серебряная монета регулярного чекана свободного государства Ирландия номиналом в шиллинг 1928-го года чеканки. Вес 5,38г. Диаметр 23,6мм. Медальер Percy Metcalfe (PM). Монетный двор Лондона. Тираж 2.700.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: saorstát éireann 1928. Рв.: 1s scilling.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Австрія номіналом у шилінг 1925-го року карбування. Вага 5,95г. 
Діаметр 25,0 мм. Монетний двір Відня (А). Тираж 40.009.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: REPVBLIK OESTERREICH 1925.
Рв.: EIN SCHILLING.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Австрия номиналом в шиллинг 1926-го года чеканки. Вес 5,95г. Диаметр 25,0мм. Монетный двор Вены (А). Тираж 40.009.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: REPVBLIK OESTERREICH 1925. Рв.: EIN SCHILLING.)