гривны грн

Онлайн заказы - в любое время
Звонки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Серебряные монеты Западная Европа

Сортировать по:
Фильтр

Под заказ

Быстрый заказ

Срібна монета регулярного карбування республіки Австрія номіналом в 10 шилінгів 1958-го року карбування. Вага 7,50г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Ferdinand Welz (WELZ). Монетний двір Відня. Тираж 27.280.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: REPUBLIK 
ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1958.
(Серебряная монета регулярного чекана республики Австрия номиналом в 10 шиллингов 1958-го года чеканки. Вес 7,50г. Диаметр 27,0мм. Медальер Ferdinand Welz (WELZ). Монетный двор Вены. Тираж 27.280.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: REPUBLIK ÖSTERREICH. Рв.: 10 SCHILLING 1958.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування великого князівства Фінляндського, Російська імперія, номіналом у марку 1865-го 
року карбування. Вага 5,06г. Діаметр 24,0 мм. Монетний двір Гельсінкі-Вантаа (S). Тираж 1.673.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: KAPPALETTA NAULASTA SELWÄÄ HOPEAT. Рв.: 1 MARKKA 1865. Суверен-Александр II Романов,
імператор Всеросійський, цар Польський, великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана великого княжества Финляндского, Российская империя, номиналом в марку 1865-го года чеканки. Вес 5,06г. Диаметр 24,0мм. Монетній двор Хельсинки-Вантаа (S). Тираж 1.673.000 єкз. Гурт: рубчатый. Ав.: KAPPALETTA NAULASTA SELWÄÄ HOPEAT. Рв.: 1 MARKKA 1865. Суверен- Александр II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Пруссія номіналом в 1 рейхсталер 1814-го року карбування. 
Вага 21,77г. Діаметр 36,0 мм. Монетний двір Берліна (А). Тираж 4.803.966 прим. Гурт: візерунок. Ав.: FRIEDR.
WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN. Рв.: EIN REICHS THALER VIERZEHN EINE FEINE MARK 1814. Суверен-Фрідріх Вільгельм III
Гогенцоллерн, король Пруссії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Пруссия номиналом в 1 рейхсталер 1814-го года чеканки. Вес 21,77г. Диаметр 36,0мм. Монетный двор Берлина (А). Тираж 4.803.966 экз. Гурт: узор. Ав.: FRIEDR. WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN. Рв.: EIN REICHS THALER VIERZEHN EINE FEINE MARK 1814. Суверен- Фридрих Вильгельм III Гогенцоллерн, король Пруссии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета (дукач) регулярного карбування Речі Посполитої номіналом у трояк (3 гроші) 1622-го року карбування. 
Вага 1,32г. Діаметр 20,0 мм. Підскарбій великий коронний Микола Данилович Сас. Монетний двір Бидгоща.
Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен-Сигизмунд III Ваза,
король Польський і великий князь Литовський.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Речи Посполитой номиналом в трояк (3 гроша) 1622-го года чеканки. Вес 1,32г. Диаметр 20,0мм. Подскарбий великий коронный Николай Данилович Сас. Монетный двор Быдгоща. Гурт: гладкий. Ав.: SIG III D G REX POL M D L. Рв.: III GROS ARGE TRIP REGN POLONI 1622. Суверен- Сигизмунд III Ваза, король Польский и великий князь Литовский.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Польща номіналом в 5 злотих 1934-го року карбування. Вага 10,90г. 
Діаметр 28,0 мм. Медальєр Antoni Madeyski. Монетний двір у Варшаві (w). Тираж 250.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: 5 ZŁOTYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA 1934. Рв.: Голова Полонії.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Польша номиналом в 5 злотых 1934-го года чеканки. Вес 10,90г. Диаметр 28,0мм. МЕдальер Antoni Madeyski. Монетный двор Варшавы (w). Тираж 250.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 5 ZŁOTYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA 1934. Рв.: Голова Полонии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Ірландської вільної держави номіналом в 1/2 крони 1928-го року карбування. 
Вага 13,84г. Діаметр 32,3 мм. Медальєр Percy Metcalfe (PM). Монетний двір Лондона. Тираж 2.160.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: SAORSTAT ÉIREANN 1928. Рв.: 2s6d LEAT COROIN PM.

(Серебряная монета регулярного чекана Ирландского свободного государства номиналом в 1/2 кроны 1928-го года чеканки. Вес 13,84г. Диаметр 32,3мм. Медальер Percy Metcalfe (PM). Монетный двор Лондона. Тираж 2.160.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: SAORSTAT ÉIREANN 1928. Рв.: 2s6d LEAT COROIN PM.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Сербія номіналом в 2 динари 1904-го року карбування. Вага 9,96г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Stefan Schwartz (SCHWARTZ). Монетний двір Кремницы. Тираж 1.150.044 прим. Гурт: рубчастий.
Ав.: ПЕТАР I. КРАЉ СРБИЈЕ. Рв.: 2 ДИНАРА 1904. Суверен-Петр I Карагеоргович, король Сербії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Сербия номиналом в 2 динара 1904-го года чеканки. Вес 9,96г. Диаметр 27,0мм. Медальер Stefan Schwartz (SCHWARTZ). Монетный двор Кремниці. Тираж 1.150.044 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: ПЕТАР I. КРАЉ СРБИЈЕ. Рв.: 2 ДИНАРА 1904. Суверен- Пётр I Карагеоргиевич, король Сербии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Швейцарської конфедерації номіналом у 2 франки 1878-го року карбування. 
Вага 9,70г. Діаметр 27,4 мм. Медальєри Antoine Bovy, Albert Walch. Монетний двір Берна (В). Тираж 1.500.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: HELVETIA. Рв.: 2 FR 1878.

(Серебряная монета регулярного чекана Швейцарской конфедерации номиналом в 2 франка 1878-го года чеканки. Вес 9,70г. Диаметр 27,4мм. Медальеры Antoine Bovy, Albert Walch. Монетный двор Берна (В). Тираж 1.500.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: HELVETIA. Рв.: 2 FR 1878.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Швейцарської конфедерації номіналом в 1 франк 1877-го року карбування. 
Вага 4,73г. Діаметр 22,2 мм. Медальєри Antoine Bovy, Albert Walch. Монетний двір Берна (В). Тираж 2.520.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: HELVETIA. Рв.: 1 FR 1877.

(Серебряная монета регулярного чекана Швейцарской конфедерации номиналом в 1 франк 1877-го года чеканки. Вес 4,73г. Диаметр 22,2мм. Медальеры Antoine Bovy, Albert Walch. Монетный двор Берна (В). Тираж 2.520.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: HELVETIA. Рв.: 1 FR 1877.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування Швейцарської конфедерації номіналом в 1 франк 1905-го року карбування. 
Вага 4,91г. Діаметр 22,2 мм. Медальєри Antoine Bovy, Albert Walch. Монетний двір Берна (В). Тираж 700.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: HELVETIA. Рв.: 1 FR 1905.

(Серебряная монета регулярного чекана Швейцарской конфедерации номиналом в 1 франк 1905-го года чеканки. Вес 4,91г. Диаметр 22,2мм. Медальеры Antoine Bovy, Albert Walch. Монетный двор Берна (В). Тираж 700.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: HELVETIA. Рв.: 1 FR 1905.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Латвія номіналом в 1 лат 1924-го року карбування. Вага 4,94г. 
Діаметр 23,0 мм. Медальєр Jānis Tilbergs. Монетний двір Лондона. Тираж 10.000.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: LATVIJAS REPUBLIKA. Рв.: 1924 1 LATS.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Латвия номиналом в 1 лат 1924-го года чеканки. Вес 4,94г. Диаметр 23,0мм. Медальер Jānis Tilbergs. Монетный двор Лондона. Тираж 10.000.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: LATVIJAS REPUBLIKA. Рв.: 1924 1 LATS.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Румунія номіналом в 2 лея 1910-го року карбування. Вага 9,82г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєри Ernest Paulin Tasset (TASSET), Ioana Bassarab (BASSARAB). Монетний двір Гамбурга.
Тираж 1.800.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Рв.: 2 LEI ROMANIA.
Суверен-Кароль I Гогенцоллерн-Зігмарінген, король Румунії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Румыния номиналом в 2 лея 1910-го года чеканки. Вес 9,82г. Диаметр 27,0мм. Медальеры Ernest Paulin Tasset (TASSET), Ioana Bassarab (BASSARAB). Монетный двор Гамбурга. Тираж 1.800.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Рв.: 2 LEI ROMANIA. Суверен- Кароль I Гогенцоллерн- Зигмаринген, король Румынии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета (дукач) регулярного карбування Папської області номіналом в 1 ліру 1866-го року карбування. 
Вага 4,79г. Діаметр 24,0 мм. Медальєр Carl Friedrich Voigt. Монетний двір Риму (R). Тираж 1.675.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: PIVS IX PONT MAX AN. Рв.: 1 LIRA 1866 R STATO PONTIFICIO. Суверен-Блаженний Пій IX,
255-й Папа Римський.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Папской области номиналом в 1 лиру 1866-го года чеканки. Вес 4,79г. Диаметр 24,0мм. Медальер Carl Friedrich Voigt. Монетный двор Рима (R). Тираж 1.675.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: PIVS IX PONT MAX AN. Рв.: 1 LIRA 1866 R STATO PONTIFICIO. Суверен- Блаженный Пий IX, 255-й Папа Римский.)

Под заказ

Быстрый заказ

Срібна монета регулярного карбування Священної Римської імперії номіналом у талер Марії Терезії 1780-х.
Вага 28,0г. Діаметр 40,0 мм. Монетний двір Відня (SF). Гурт: IUSTITIA ET CLEMENTIA. Ав.: M THERESIA D G R IMP HU
BO REG. Рв.: ARCHID AVST DUX BURG CO TYR 1780 Х. Суверен- Марія Терезія Габсбург, 36-а імператриця Священної
Римської імперії, королева Німеччини, королева Чехії, Угорщини, Хорватії та Славонії, Галичини та Лодомерії,
ерцгерцогиня Австрії.

(Серебряная монета регулярного чекана Священной Римской империи номиналом в талер Марии Терезии 1780-х. Вес 28,0г. Диаметр 40,0мм. Монетный двор Вены (SF). Гурт: IUSTITIA ET CLEMENTIA. Ав.: M THERESIA D G R IMP HU BO REG. Рв.: ARCHID AVST DUX BURG CO TYR 1780 Х. Суверен- Мария Терезия Габсбург, 36-я императрица Священной Римской империи, королева Германии, королева Чехии, Венгрии, Хорватии и Славонии, Галиции и Лодомерии, эрцгецрогиня Австрии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування республіки Австрія номіналом у шилінг 1925-го року карбування. Вага 5,95г. 
Діаметр 25,0 мм. Монетний двір Відня (А). Тираж 40.009.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: REPVBLIK OESTERREICH 1925.
Рв.: EIN SCHILLING.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Австрия номиналом в шиллинг 1926-го года чеканки. Вес 5,95г. Диаметр 25,0мм. Монетный двор Вены (А). Тираж 40.009.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: REPVBLIK OESTERREICH 1925. Рв.: EIN SCHILLING.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна ювілейна монета королівства Румунія номіналом у 1 лей 1906-го року карбування. 40 років правлінню Кароля I. 
Вага 4,85г. Діаметр 23,0 мм. Медальєр Alphonse Michaux (A. MICHAUX). Монетний двір Брюсселя. Тираж 2.500.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: 1866 – 1906 A.M. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Рв.: 1 LEU A(.)MICHAUX CAROL I DOMNUL ROMANIEI.
Суверен-Кароль I Гогенцоллерн-Зігмарінген, король Румунії.

(Серебряная юбилейная монета королевства Румыния номиналом в 1 лей 1906-го года чеканки. 40 лет правлению Кароля I. Вес 4,85г. Диаметр 23,0мм. Медальер Alphonse Michaux (A. MICHAUX). Монетный двор Брюсселя. Тираж 2.500.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 1866 - 1906 A.M. CAROL I REGE AL ROMANIEI. Рв.: 1 LEU A(.)MICHAUX CAROL I DOMNUL ROMANIEI. Суверен- Кароль I Гогенцоллерн- Зигмаринген, король Румынии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Югославія номіналом в 10 динарів 1931-го року карбування. 
Вага 6,88г. Діаметр 25,0 мм. Медальєр Percy Metcalfe. Монетний двір Лондона. Тираж 19.000.000 екз. Гурт: рубчастий.
Ав.: ALEKSANDAR I. KRALJ JUGOSLAVIJE. Рв.: 10 DINARA 1931. Суверен-Александр I Карагеоргович, король Югославії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Югославия номиналом в 10 динаров 1931-го года чеканки. Вес 6,88г. Диаметр 25,0мм. Медальер Percy Metcalfe. Монетный двор Лондона. Тираж 19.000.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: ALEKSANDAR I. KRALJ JUGOSLAVIJE. Рв.: 10 DINARA 1931. Суверен- Александр I Карагеоргиевич, король Югославии.)

Под заказ

Быстрый заказ
Срібна монета регулярного карбування королівства Сербія номіналом в 1 динар 1897-го року карбування. Вага 4,93г. 
Діаметр 23,0 мм. Медальєр Anton Scharff (A.SCHARFF). Тираж 4.001.000 прим. Гурт: рубчастий.
Ав.: АЛЕКСАНДАР I. КРАЉ СРБИЈЕ. Рв.: 1 ДИНАР 1897. Суверен- Олександр I Обренович, король Сербії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Сербия номиналом в 1 динар 1915-го года чеканки. Вес 4,93г. Диаметр 23,0мм. Медальер Anton Scharff (A.SCHARFF). Тираж 4.001.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: АЛЕКСАНДАР I. КРАЉ СРБИЈЕ. Рв.: 1 ДИНАР 1897. Суверен- Александр I Обренович, король Сербии.)