гривні грн

Онлайн замовлення - цілодоб.
Дзвінки - 9.00 : 18.00 пон-пятн.

Срібні монети Регулярний чекан

Сортувати по:
Фільтр

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування США номіналом у долар 1888-го року карбування. Вага 26,0г. Діаметр 38,1 мм. 
Медальєр George Thomas Morgan. Монетний двір Нового Орлеану (О). Тираж 12.150.000 прим. Гурт: рубчастий. Ав.: E
PLURIBUS UNUM LIBERTY 1888. Рв.: IN GOD WE TRUST ONE DOLLAR UNITED STATES OF AMERICA.

(Серебряная монета регулярного чекана США номиналом в доллар 1888-го года чеканки. Вес 26,0г. Диаметр 38,1мм. Медальер George Thomas Morgan. Монетный двор Нового Орлеана (О). Тираж 12.150.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: E PLURIBUS UNUM
LIBERTY 1888. Рв.: IN GOD WE TRUST ONE DOLLAR UNITED STATES OF AMERICA.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Південно-Африканської Республіки (Трансвааль) номіналом у шилінг 1896-го року 
карбування. Вага 5,53г. Діаметр 23,7 мм. Медальєр Otto Schultz. Монетний двір Преторії. Тираж 436.780 екз.
Гурт: рубчастий. Рв.: 1 SHILLING Z. AFRIK. REP. 1896.

(Серебряная монета регулярного чекана Южно- Африканской Республики (Трансвааль) номиналом в шиллинг 1896-го года чеканки. Вес 5,53г. Диаметр 23,7мм. Медальер Otto Schultz. Монетный двор Претории. Тираж 436.780 экз. Гурт: рубчатый. Рв.: 1 SHILLING Z. AFRIK. REP. 1896.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Великобританія номіналом в шилінг 1878-го року карбування. 
Вага 5,31г. Діаметр 23,59 мм. Медальєри William Wyon, Jean Baptiste Merlen. Монетний двір Лондона.
Тираж 3.127.000 екз. Гурт: рубчастий. Av.: VICTORIA DEI GRATIA BRITANNIAR: REG: F: D. Rv.: ONE SHILLING 1878.
Суверен-Вікторія Ганноверська, королева Великобританії та Ірландії, імператриця Індії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Великобритания номиналом в шиллинг 1878-го года чеканки. Вес 5,31г. Диаметр 23,59мм. Медальеры William Wyon, Jean Baptiste Merlen . Монетный двор Лондона. Тираж 3.127.000 экз. Гурт: рубчатый. Av.: VICTORIA DEI GRATIA BRITANNIAR: REG: F: D. Rv.: ONE SHILLING 1878. Суверен- Виктория Ганноверская, королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібло-набір монет регулярного карбування республіки Сан-Марино 1973-го року карбування. У наборі монети номіналом 
в 1 ліру, 2 ліри, 5 лір, 10 лір, 20 лір, 50 лір, 100 лір, 500 лір у банківській запайці. Срібні 500 лір. Вага 11,0г.
Діаметр 29,0 мм. Медальєри Guerrino Mattia Monassi (G.M.), Emilio Greco (Greco). Монетний двір Риму.
Тираж 290.697 прим. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: REPUBBLICA DI SAN MARINO 1973 Рв.: L.500.

(Серебро- набор монет регулярного чекана республики Сан- Марино 1973-го года чеканки. В наборе монеты номиналом в 1 лиру, 2 лиры, 5 лир, 10 лир, 20 лир, 50 лир, 100 лир, 500 лир в банковской запайке. Серебряные 500 лир. Вес 11,0г. Диаметр 29,0мм. Медальеры Guerrino Mattia Monassi (G.M.), Emilio Greco (Greco). Монетный двор Рима. Тираж 290.697 экз. Гурт: RELINQUO VOS LIBEROS. Ав.: REPUBBLICA DI SAN MARINO 1973. Рв.: L.500.)

Під замовлення

Швидке замовлення

Серебряная монета регулярного чекана республики Польша номиналом в 2 злотых 1933-го года чеканки. Вес 4,02г. Диаметр 22,0мм. Монетный двор Варшавы (w). Тираж 9.250.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: 2 ZŁOTYCH 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1933. Рв.: Голова Полонии.

Срібна монета регулярного карбування республіки Польща номіналом в 2 злотих 1933 року карбування. Вага 4,02г. 
Діаметр 22,0 мм. Монетний двір у Варшаві (w). Тираж 9.250.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: 2 ZŁOTYCH 2 RZECZPOSPOLITA
POLSKA 1933. Рв.: Голова Полонії.

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібні монети регулярного карбування Золотої Орди номіналом у данг 759-го та 767-го років хіджри (1358-го та 
1366-го років карбування). Вага 1,15г-1,55г. Діаметр 12,0 мм-18,0 мм. Монетний двір Гюлістан ал-Джедід і Орда
ал-Джедід. Суверени-Бердібек і Абдуллах, хани Золотої Орди. Ціна за набір.

(Серебряные монеты регулярного чекана Золотой Орды номиналом в данг 759-го и 767-го годов хиджры (1358-го и 1366-го годов чеканки). Вес 1,15г- 1,55г. Диаметр 12,0мм- 18,0мм. Монетный двор Гюлистан ал- Джедид и Орда ал- Джедид. Суверены- Бердибек и Абдуллах, ханы Золотой Орды. Цена за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Австро-Угорської імперії номіналом у флорин 1890-го року карбування. 
Вага 12,12г. Діаметр 29,24 мм. Медальєр F. Leisek. Монетний двір Відня. Тираж 4.164.000 прим. Гурт: VIRIBVS VNITIS.
Av.: FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR. Rv.: 1 FL HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1890. Суверен-Франц Йосип I
Габсбург, імператор Австро-Угорської імперії.

(Серебряная монета регулярного чекана Австро- Венгерской империи номиналом в флорин 1890-го года чеканки. Вес 12,12г. Диаметр 29,24мм. Медальер F. Leisek. Монетный двор Вены. Тираж 4.164.000 экз. Гурт: VIRIBVS VNITIS. Av.: FRANC IOS I D G AVSTRIAE IMPERATOR. Rv.: 1 FL HVNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1890. Суверен- Франц Иосиф I Габсбург, император Австро- Венгерской империи.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна пролетарська монета регулярного карбування СРСР номіналом у полтинник 1924-го року карбування. Вага 9,95г. 
Діаметр 26,67 мм. Медальєр Томас Росс (ТР). Монетний двір Лондона. Тираж 40.000.000 екз. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9
ГРАММ (2З.10,5 Д.). Ав.: CCCP ОДИН ПОЛТИННИК ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Рв.: 1924 Г.

(Серебряная пролетарская монета регулярного чекана СССР номиналом в полтинник 1924-го года чеканки. Вес 9,95г. Диаметр 26,67мм. Медальер Томас Росс (ТР). Монетный двор Лондона. Тираж 40.000.000 экз. Гурт: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (2З.10,5 Д.). Ав.: CCCP ОДИН ПОЛТИННИК ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Рв.: 1924 Г.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Стародавнього Риму номіналом в антонініан Галлієна 258-го року н. е. 
Вага 3,60г. Діаметр 25,0 мм. Ав.: IMP CP LIC GALLIENVS AVG, драпірований бюст Галлієна в променевій короні вправо.
Рв.: PIETAS AVGG, імператори Валеріан і Галлієн, що стоять обличчям один до одного, підносять жертву над вівтарем
між ними. 27.03.

(Серебряная монета регулярного чекана Древнего Рима номиналом в антониниан Галлиена 258-го года н. э. Вес 3,60г. Диаметр 25,0мм. Ав.: IMP CP LIC GALLIENVS AVG, драпированный бюст Галлиена в лучевой короне вправо. Рв.: PIETAS AVGG, императоры Валериан и Галлиен стоящие лицом друг к другу, возносят жертву над алтарем между ними. 27.03.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування республіки Сирія номіналом у 50 піастрів 1947-го року карбування. Вага 4,85г. 
Діаметр 23,5 мм. Монетний двір Філадельфії. Тираж 4.500.000 екз. Гурт: рубчастий. Ав.: Сирійська Республіка.
Рв.: 1366 1947 50 піастрів Сирійська Республіка.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Сирия номиналом в 50 пиастров 1947-го года чеканки. Вес 4,85г. Диаметр 23,5мм. Монетный двор Филадельфии. Тираж 4.500.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: Сирийская Республика. Рв.: 1366 1947 50 пиастров Сирийская Республика.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета (дукач) регулярного карбування Османської імперії номіналом у 5 курушів 1294-го року хіджри 
(1877-го року карбування). Вага 23,56г. Діаметр 37,0 мм. Монетний двір Константинополя. Тираж 1.357.000 екз.
Гурт: рубчастий. Суверен-Абдул-Хамід II Осман, султан Османської імперії, 99-й халіф ісламського халіфату.

(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Османской империи номиналом в 5 курушей 1294-го года хиджры (1877-го года чеканки). Вес 23,56г. Диаметр 37,0мм. Монетный двор Константинополя. Тираж 1.357.000 экз. Гурт: рубчатый. Суверен- Абдул-Хамид II Осман, султан Османской империи, 99-й халиф исламского халифата.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування республіки Литва номіналом в 5 літ 1936-го року карбування. Вага 8,86г. 
Діаметр 27,0 мм. Медальєр Juozas Zikaras (JZ). Монетний двір Каунасу. Тираж 2.612.000 прим. Гурт: TAVO GEROVĖ
TAUTOS GEROVĖ. Ав.: 1936 LIETUVA. Рв.: 5 LITAI JONAS BASANAVIČIUS.

(Серебряная монета регулярного чекана республики Литва номиналом в 5 лит 1936-го года чеканки. Вес 8,86г. Диаметр 27,0мм. Медальер Juozas Zikaras (J.Z.). Монетный двор Каунаса. Тираж 2.612.000 экз. Гурт: TAVO GEROVĖ TAUTOS GEROVĖ. Ав.: 1936 LIETUVA. Рв.: 5 LITAI JONAS BASANAVIČIUS.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Набір срібних монет (дукачів) регулярного карбування Австрійських Нідерландів номіналом в 1/4 кроненталера 1788-го, 
1793-го та 1797-го років карбування. Вага 6,87-7,28г. Діаметр 30,0 мм. Медальєр Théodore Van Berckel. Монетні двори
Гюнцбурга (Н), Відня (А), Кремниці (В). Гурт: візерунок. Ав.: IOSEPH II / FRANC II D G R I S A GER HIE HVN BOH REX.
Рв.: ARCH AVST DVX BVRG LOTH BRAB COM FLAN 1788/1793/1797. Суверени- Йосип II і Франц II Габсбурги, імператори
Священної Римської імперії, королі Угорщини, королі Богемії. Ціна за набір.

(Набор серебряных монет (дукачей) регулярного чекана Австрийских Нидерландов номиналом в 1/4 кроненталера 1788-го, 1793-го и 1797-го годов чеканки. Вес 6,87г- 7,28г. Диаметр 30,0мм. Медальер Théodore Van Berckel. Монетные дворы Гюнцбурга (Н), Вены (А), Кремницы (В). Гурт: узор. Ав.: IOSEPH II/ FRANC II D G R I S A GER HIE HVN BOH REX. Рв.: ARCH AVST DVX BVRG LOTH BRAB COM FLAN 1788/ 1793/ 1797. Суверены- Иосиф II и Франц II Габсбурги, императоры Священной Римской империи, короли Венгрии, короли Богемии. Цена за набор.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Ватикану (Папська область) номіналом в 1 ліру 1866-го року карбування. 
Вага 4,85г. Діаметр 24,0 мм. Медальєр Carl Friedrich Voigt. Монетний двір Риму (R). Тираж 2.140.000 екз.
Гурт: рубчастий. Ав.: PIVS IX PONT MAX AN XXI. Рв.: 1 LIRA R STATO PONTIFICIO 1866. Суверен-Блаженний Пій IX,
255-й Папа Римський.

(Серебряная монета регулярного чекана Ватикана (Папская область) номиналом в 1 лиру 1866-го года чеканки. Вес 4,85г. Диаметр 24,0мм. Медальер Carl Friedrich Voigt. Монетный двор Рима (R). Тираж 2.140.000 экз. Гурт: рубчатый. Ав.: PIVS IX PONT MAX AN XXI. Рв.: 1 LIRA R STATO PONTIFICIO 1866. Суверен- Блаженный Пий IX, 255-й Папа Римский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом в 50 копійок 1896-го року карбування. Вага 9,64г. 
Діаметр 27,0 мм. Монетний двір Парижа (*). Тираж 245.000 екз.
Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1896 Г. Суверен- Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський,
великий князь Фінляндський.

(Серебряная монета регулярного чекана Российской империи номиналом в 50 копеек 1896-го года чеканки. Вес 9,64г. Диаметр 27,0мм. Монетный двор Парижа (*). Тираж 245.000 экз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДOЛЕИ. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: 50 КОПѢЕКЪ 1896 Г. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Російської імперії номіналом у рубль 1896-го року карбування. Вага 19,52г. 
Діаметр 33,6 мм. Медальєр Аполлон Грасгоф (АГ). Санкт-Петербурзький монетний двір (СПБ). Тираж 5.205.042 прим.
Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДOЛА. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: РУБЛЬ 1896 Г.
Суверен-Микола II Романов, імператор Всеросійський, цар Польський, великий князь Фінляндський.
(Серебряная монета (дукач) регулярного чекана Российской империи номиналом в рубль 1896-го года чеканки. Вес 19,52г. Диаметр 33,6мм. Медальер Аполлон Грасгоф (АГ). Санкт- Петербургский монетный двор (СПБ). Тираж 5.205.042 экз. Гурт: ЧИСТАГО CEPEБPA 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДOЛА. Ав.: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Рв.: РУБЛЬ 1896 Г. Суверен- Николай II Романов, император Всероссийкий, царь Польский, великий князь Финляндский.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування Мексиканських Сполучених Штатів номіналом у песо 1960-го року карбування. 
Вага 15,78г. Діаметр 34,5 мм. Монетний двір Мехіко (Мо). Тираж 26.259.000 прим. Гурт: INDEPENDENCIA Y LIBERTAD.
Ав.: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UN PESO 1960. Рв.: Мо.

(Серебряная монета регулярного чекана Мексиканских Соединённых Штатов номиналом в песо 1960-го года чеканки. Вес 15,78г. Диаметр 34,5мм. Монетный двор Мехико (Мо). Тираж 26.259.000 экз. Гурт: INDEPENDENCIA Y LIBERTAD. Ав.: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UN PESO 1960. Рв.: Мо.)

Під замовлення

Швидке замовлення
Срібна монета регулярного карбування королівства Італія номіналом в 5 лір 1872-го року карбування. Вага 24,79г. 
Діаметр 37,0 мм. Медальєр Giuseppe Ferraris (FERRARIS). Монетний двір Мілана (М). Тираж 7.093.000 екз. Гурт: FERT
FERT FERT. Ав.: VITTORIO EMANUELE II 1872 Рв.: L.5 REGNO D'ITALIA. Суверен-Віктор Еммануїл II Савойський,
1-й король Італії.

(Серебряная монета регулярного чекана королевства Италия номиналом в 5 лир 1872-го года чеканки. Вес 24,79г. Диаметр 37,0мм. Медальер Giuseppe Ferraris (FERRARIS). Монетный двор Милана (М). Тираж 7.093.000 экз. Гурт: FERT FERT FERT. Ав.: VITTORIO EMANUELE II 1872. Рв.: L.5 REGNO D'ITALIA. Суверен- Виктор Эммануил II Савойский, 1-й король Италии.)